ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
2 ประกาศ เรื่อง การขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ และหลักเกณฑ์การกู้เงิน
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ผ่านคัดเลือก
4 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (สต.)
5 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47
6 ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
7 ประกาศเรื่อง การกำหนดวันจ่ายเงินกู้สามัญ
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด หยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 วัน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการเลือกตั้งและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
9 ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก กรณีสมาชิกมีคำสั่งตั้งจุดตรวจบูรณาการ บนเส้นทางสายรอง เส้นทางเลี่ยง เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมรองรับการประชุม APEC
10 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2566

หน้า 1 จาก 24