สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด
         เนื่องในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอน อันเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งของชาวมุสลิมในการถือศีลอด ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันมอบอินทผลัม ผลไม้เพื่อใข้ในการละศีลอด ให้กับข้าราชการตำรวจใน สังกัด ภ.จว พังงา ทุกนายที่นับถือศาสนาอิสลาม ท่านละ 2 กล่อง โดยตัวแทนของสหกรณ์แต่ละ สภ. นำไปมอบให้ ส่วนสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ 
           จึงขอให้สมาชิกที่นับถือศาสนาอิสลามทุกท่านมีความสุขมากๆ ในเดือนรอมฎอนนี้
s__5341365
s__5341367
s__5341368
s__5341369
s__5341370
s__5341371
s__5341372
s__5341373
s__5341374
s__5341375
s__5341376
s__5341378
s__5341379
s__5341380
s__5341381
s__5341382
s__5341383
s__5341384
s__5341385
s__5341386
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2