ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ/เหรัญญิก เขต สภ.ทับปุด ได้เข้าเยี่ยม ร.ต.ต.นิยม ไชยเดช อายุ 80 ปี สมาชิกบำนาญ ซึ่งป่วยรักษาตัวที่ รพ.พังงา วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ/เหรัญญิก เขต สภ.ทับปุด ได้เข้าเยี่ยม ร.ต.ต.นิยม ไชยเดช อายุ 80 ปี สมาชิกบำนาญ ซึ่งป่วยรักษาตัวที่ รพ.พังงา  (6)
วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าอบรมหลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์และการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัสสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าอบรมหลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์และการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัสสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (8)
วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการ, ผู้จัดการ ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด ร่วมกันต้อนรับและรับฟังการบรรยายชี้แจง จากนายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาและคณะ เรื่องวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการ, ผู้จัดการ ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด ร่วมกันต้อนรับและรับฟังการบรรยายชี้แจง จากนายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาและคณะ เรื่องวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือ (3)
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 น.ส.ปภาดา แพทย์ประสม เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เจาะลึกกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด”วันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 น.ส.ปภาดา แพทย์ประสม เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เจาะลึกกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด” (7)
การประชุมประธานกรรมการและผู้จัดการ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.วันศุกร์- อาทิตย์ ที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ต จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วม 500 คนกว่าการประชุมประธานกรรมการและผู้จัดการ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.วันศุกร์- อาทิตย์ ที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ต จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วม 500 คนกว่า (8)
เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง และ น.ส. นฤมล เจริญฤทธิ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตร การจัดทำงบกระแสเงินสด ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง และ น.ส. นฤมล เจริญฤทธิ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตร การจัดทำงบกระแสเงินสด ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (9)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.วรพงศ์ พรหมอินทร์ ผกก.สภ.ท้ายเหมือง ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ เขต สภ.ท้ายเหมือง เป็นตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพไว้อาลัย ด.ต.ไสสุท สายธนู ผบ หมู่ (ป) สภ.ท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.วรพงศ์ พรหมอินทร์ ผกก.สภ.ท้ายเหมือง ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ เขต สภ.ท้ายเหมือง เป็นตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพไว้อาลัย ด.ต.ไสสุท สายธนู ผบ หมู่ (ป) สภ.ท้ายเหมือง  (5)
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธานกรรมการ กรรมการเขตบำนาญ มอบเงินที่ทำประกันชีวิต ของ พ.ต.ท.เสน่ห์ อุโคตร รอง ผกก(สอบสวน) สภ.โคกกลอย ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัววันที่ 7 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธานกรรมการ กรรมการเขตบำนาญ มอบเงินที่ทำประกันชีวิต ของ พ.ต.ท.เสน่ห์ อุโคตร รอง ผกก(สอบสวน) สภ.โคกกลอย ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว (1)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย เป็นตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพไว้อาลัย พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร อดีต รอง ผบก ระนอง อายุ 63 ปี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย เป็นตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพไว้อาลัย พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร อดีต รอง ผบก ระนอง อายุ 63 ปี  (4)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย ร.ต.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขต กก.สส นอกหน่วย ด.ต.อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก เป็นตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีด...เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย ร.ต.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขต กก.สส นอกหน่วย ด.ต.อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก เป็นตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีด... (3)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธานกรรมการ เขตบำนาญ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน กรรมการเขตเมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก กรรมการเขต สภ.ทับปุด ...เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธานกรรมการ เขตบำนาญ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน กรรมการเขตเมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก กรรมการเขต สภ.ทับปุด ... (4)
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  (18)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.ท.อัศวพล นิยมญาติ บำนาญพังงา ตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อประยูร ศรีเทพ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.ท.อัศวพล นิยมญาติ บำนาญพังงา ตัวแทนสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อประยูร ศรีเทพ  (3)
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจคัพ ครั้งที่ 4 จัดแข่งขันขึ้น ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ สนามหญ้าเทียม อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม รวมนักกีฬา 240 คนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจคัพ ครั้งที่ 4 จัดแข่งขันขึ้น ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ สนามหญ้าเทียม อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม รวมนักกีฬา 240 คน (56)
วันที่ 17 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 4  (46)
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการเขต สภ ท้ายเหมือง ได้เข้าเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการ เยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งด.ต.อำนวย ด้วงเสน สมาชิกเขต สภ. ตลาดใหญ่วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการเขต สภ ท้ายเหมือง ได้เข้าเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการ เยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งด.ต.อำนวย ด้วงเสน สมาชิกเขต สภ. ตลาดใหญ่ (3)
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และ ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต สภ ทับปุด/เหรัญญิก ได้เป็นตัวแทนนามสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพไว้อาลัยคุณพ่อโกเมศ บุญรักษ์ อายุ 57 ปี วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และ ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต สภ ทับปุด/เหรัญญิก ได้เป็นตัวแทนนามสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพไว้อาลัยคุณพ่อโกเมศ บุญรักษ์ อายุ 57 ปี  (3)
ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)ที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.2566 เวลา 08.00-16.30 น.ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)ที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.2566 เวลา 08.00-16.30 น.ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์  (10)
ร.ต.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว กรรมการเขต สภ.คุระบุรี/เลขานุการได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน ร.ต.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว กรรมการเขต สภ.คุระบุรี/เลขานุการได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนปี 2566" ณ โรงเรียนทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์  (11)
เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้  (22)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการพบปะและตรวจสุขภาพ/ตรวจต้อกระจกประจำปี 2566 ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมภูงาธานี อ เมือง จ พังงาวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการพบปะและตรวจสุขภาพ/ตรวจต้อกระจกประจำปี 2566 ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมภูงาธานี อ เมือง จ พังงา (13)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สหกรณ์ ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองปธ ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ เขต กะปง ในนามสหกรณ์ และนามข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.อำนวย นารีเลิศ สมาชิกสหกรณ์บำนาญ อายุ 91 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สหกรณ์ ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองปธ ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ เขต กะปง ในนามสหกรณ์ และนามข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.อำนวย นารีเลิศ สมาชิกสหกรณ์บำนาญ อายุ 91 ปี  (5)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง ปธ ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการ เขต โคกกลอย และ ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ เขต กะปง ในนามสหกรณ์ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่ชีพ ศรีทองเพ็ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง ปธ ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการ เขต โคกกลอย และ ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ เขต กะปง ในนามสหกรณ์ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่ชีพ ศรีทองเพ็ง  (2)
เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566  ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน และ ด.ต.อภิชาต ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ. ทุ่งคาโงก ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน และ ด.ต.อภิชาต ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ. ทุ่งคาโงก ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ (8)
วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน มติคณะกรรมการเมื่อ 20 มีนาคม 2566 ตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน ให้จัดชุดน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับจุดตรวจวันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน มติคณะกรรมการเมื่อ 20 มีนาคม 2566 ตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน ให้จัดชุดน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับจุดตรวจ (12)
เนื่องในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอน อันเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งของชาวมุสลิมในการถือศีลอด ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันมอบอินทผลัม ผลไม้เพื่อใข้ในการละศีลอด ...เนื่องในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอน อันเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งของชาวมุสลิมในการถือศีลอด ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันมอบอินทผลัม ผลไม้เพื่อใข้ในการละศีลอด ... (23)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด (10)
วันที่ 3 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการ เขต สภ.ท้ายเหมือง ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย นายราชศักดิ์ ...วันที่ 3 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการ เขต สภ.ท้ายเหมือง ร.ต.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย นายราชศักดิ์ ... (3)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธาน กรรมการ, คณะกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธาน กรรมการ, คณะกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง (6)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.วิษณุ บัวเพชร สมาชิกบำนาญ และได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.วิษณุ บัวเพชร สมาชิกบำนาญ และได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์  (5)
วันที่ 5 มกราคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต เมือง ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน/กรรมการเขตบำนาญ ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการเขต สภ.ท้ายเหมือง ด.ต.สถิต สาทะกิจ กรรมการวันที่ 5 มกราคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต เมือง ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน/กรรมการเขตบำนาญ ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการเขต สภ.ท้ายเหมือง ด.ต.สถิต สาทะกิจ กรรมการ (4)
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ในนามสหกรณ์ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ ให้แก่ทายาท ร.ต.อ.เดช หมัดโส๊ะ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ในนามสหกรณ์ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ ให้แก่ทายาท ร.ต.อ.เดช หมัดโส๊ะ  (2)
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด กรรมการเขตเมืองพังงา ในนามสหกรณ์ ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย แก่นางชุลีกร เพชรคง ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ส.ต.ท.ภูมิวิช คงแป้นวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด กรรมการเขตเมืองพังงา ในนามสหกรณ์ ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย แก่นางชุลีกร เพชรคง ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ส.ต.ท.ภูมิวิช คงแป้น (3)
วันที่ 19/12/65 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต สภ.เมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการเขต สภ.ทับปุด ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขต สภ.กะปง พร้อมด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ วันที่ 19/12/65 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต สภ.เมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการเขต สภ.ทับปุด ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขต สภ.กะปง พร้อมด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่  (7)
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสครบรอบ 46 ปี การจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสครบรอบ 46 ปี การจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์  (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา โครงการ สานสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 โรงแรมการ์เด้นท์วิวเบตง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา โครงการ สานสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 โรงแรมการ์เด้นท์วิวเบตง  (6)
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต เมืองพังงา ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการเขต สภ.ท้ายเหมือง ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขต ภจว./นอกหน่อย ด.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต เมืองพังงา ร.ต.ท.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการเขต สภ.ท้ายเหมือง ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขต ภจว./นอกหน่อย ด.ต.กำพล ศรีเพชร กรรมการเขต สภ.โคกกลอย (7)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์เป็นตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์เป็นตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (10)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 943 คน โดย พ.ต.อ.สุวรรณ นาทอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 943 คน โดย พ.ต.อ.สุวรรณ นาทอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน  (30)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต สภ เมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการเขต สภ ทับปุด ในนามสหกรณ์ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัยสมาชิกสหกรณ์ พ.ต.อ.วิษฐชาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต สภ เมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการเขต สภ ทับปุด ในนามสหกรณ์ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัยสมาชิกสหกรณ์ พ.ต.อ.วิษฐชา (5)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธาน กรรมการ, ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธาน กรรมการ, ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง  (6)
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานสหกรณ์/กรรมการเขตเมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการเขต ทับปุด เข้าเยี่ยมพล.ต.ต.ณฐกรณ์ กาญจนาภรณ์ แสดงความยินดีวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานสหกรณ์/กรรมการเขตเมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการเขต ทับปุด เข้าเยี่ยมพล.ต.ต.ณฐกรณ์ กาญจนาภรณ์ แสดงความยินดี (2)
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดา ข้าราชการตำรวจเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดา ข้าราชการตำรวจเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565 (1)
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565  ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์/ ด.ต อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงิน สินเชื่อและติดตามการค้างชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์” ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ ตรังวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์/ ด.ต อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงิน สินเชื่อและติดตามการค้างชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์” ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ ตรัง (2)
วันที่ 22 กันยายน 2565 ด.ต.ปรีชา ชูจินดา กรรมการสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณแม่ เยี่ยม วังนราอายุมารดาของ ด.ต.สุราษฎร์ วังนรา สมาชิกสหกรณ์ สภ.ท้ายเหมือง ณ วัดมูลเหล็ก หมู่1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉางจ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 22 กันยายน 2565 ด.ต.ปรีชา ชูจินดา กรรมการสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณแม่ เยี่ยม วังนราอายุมารดาของ ด.ต.สุราษฎร์ วังนรา สมาชิกสหกรณ์ สภ.ท้ายเหมือง ณ วัดมูลเหล็ก หมู่1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉางจ.สุราษฎร์ธานี (1)
วันที่ 14 กันยายน 2565 ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการ สภ.เมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการ สภ.ทับปุด ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ สภ.กะปง และ ด.ต.กำพล ศรีเพชร สมาชิก สภ.โคกกลอยวันที่ 14 กันยายน 2565 ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการ สภ.เมือง ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิก/กรรมการ สภ.ทับปุด ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ สภ.กะปง และ ด.ต.กำพล ศรีเพชร สมาชิก สภ.โคกกลอย (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต สภ. ทับปุด นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.อ.ดวง แดงแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต สภ. ทับปุด นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.อ.ดวง แดงแก้ว  (4)
วันที่ 12 กันยายน 2565 ร.ต.อ.อนันต์ เกื้อไข่ ข้าราชการตำรวจบำนาญ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.อ.ดวง แดงแก้ววันที่ 12 กันยายน 2565 ร.ต.อ.อนันต์ เกื้อไข่ ข้าราชการตำรวจบำนาญ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.อ.ดวง แดงแก้ว (4)
วันที่ 11 กันยายน 2565 ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการสหกรณ์ เขต สภ.กะปง และสมาชิกสหกรณ์ สภ.กะปง ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณแม่ ทองดี สืบบุตร อายุ 91 ปี มารดาของ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร สมาชิกสหกรณ์ สภ.กะปง วันที่ 11 กันยายน 2565 ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการสหกรณ์ เขต สภ.กะปง และสมาชิกสหกรณ์ สภ.กะปง ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณแม่ ทองดี สืบบุตร อายุ 91 ปี มารดาของ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร สมาชิกสหกรณ์ สภ.กะปง  (1)
วันที่ 31 สิงหาคม 2565  ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการเขตเมือง/ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นางเพ็ญศรี ทองเพ็ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการเขตเมือง/ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นางเพ็ญศรี ทองเพ็ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (4)
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขต สภ.กะปง และ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร สมาชิกสหกรณ์เขตกะปง ได้ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย นางพยอม เชื้อไทย อายุ 84 ปี สมาชิกสมทบที่เสียชีวิตด้วยโรคชราวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขต สภ.กะปง และ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร สมาชิกสหกรณ์เขตกะปง ได้ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย นางพยอม เชื้อไทย อายุ 84 ปี สมาชิกสมทบที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา (4)
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของสมาชิก ณ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน โดยมี พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของสมาชิก ณ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน โดยมี พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์ (25)
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์  พ.ต.ท.ปรีชา หนูชู กรรมการเขต สภ.เขาหลัก ด.ต.อภิชาติ  ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนของสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ท.ประทีป แก้วทิพย์ รอง สว(ป) สภ.เขาหลัก วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พ.ต.ท.ปรีชา หนูชู กรรมการเขต สภ.เขาหลัก ด.ต.อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนของสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ท.ประทีป แก้วทิพย์ รอง สว(ป) สภ.เขาหลัก  (5)
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการเขต สภ.เมือง  ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขต กก.สส./ภ จว/ สมาชิกนอกหน่วย ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนของสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อรัชเอก รวิรัชพร วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการเขต สภ.เมือง ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขต กก.สส./ภ จว/ สมาชิกนอกหน่วย ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนของสหกรณ์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อรัชเอก รวิรัชพร  (2)
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย ด.ต. ญ สุทิพย์ หมอยา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา และร.ต.อ. วิทวัส บุญชู สมาชิกสหกรณ์ในนามตัวแทนสหกรณ์ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย พ.ต.ท. สุทัศน์ คงอินทร์ สว.ฝอ. ภ จว.พังงาวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย ด.ต. ญ สุทิพย์ หมอยา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา และร.ต.อ. วิทวัส บุญชู สมาชิกสหกรณ์ในนามตัวแทนสหกรณ์ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย พ.ต.ท. สุทัศน์ คงอินทร์ สว.ฝอ. ภ จว.พังงา (2)
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ในนามตัวแทนสหกรณ์ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่เลี่ยน ขุนณรงค์ อายุ 92 ปี มารดาของ ร.ต.ต.วิชาญ ขุนณรงค์ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคาโงกวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ในนามตัวแทนสหกรณ์ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่เลี่ยน ขุนณรงค์ อายุ 92 ปี มารดาของ ร.ต.ต.วิชาญ ขุนณรงค์ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคาโงก (2)
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิกและกรรมการเขต สภ.ทับปุด และชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณพ่อทนง ชูสกุลตันติวงษ์ อายุ 89 ปี บิดาของ ร.ต.อ. เสนีย์ ชูสกุลตันติวงศ์วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิกและกรรมการเขต สภ.ทับปุด และชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณพ่อทนง ชูสกุลตันติวงษ์ อายุ 89 ปี บิดาของ ร.ต.อ. เสนีย์ ชูสกุลตันติวงศ์ (4)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา วางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อสุทธญาณ สุทิน อายุ 77 ปี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา เป็นบิดาของ ร.ต.ต ณัฐสิน สุทิน รอง สว (ป) สภ.ตะกั่วป่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา วางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อสุทธญาณ สุทิน อายุ 77 ปี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา เป็นบิดาของ ร.ต.ต ณัฐสิน สุทิน รอง สว (ป) สภ.ตะกั่วป่า (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (6)
วันที่ 17 มิถุนายน 2565  ทางชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา โดย พ.ต.ท. เอกชัย เผือกมณี ประธานชมรม /พ.ต.ท. ประทีป ไวยสุขศรี ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย แก่ ร.ต.ต.ประสาท ศุภนาม วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทางชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา โดย พ.ต.ท. เอกชัย เผือกมณี ประธานชมรม /พ.ต.ท. ประทีป ไวยสุขศรี ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย แก่ ร.ต.ต.ประสาท ศุภนาม  (8)
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขตเมือง ด.ต.อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขตทุ่งคาโงก ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย แก่ ร.ต.ต.ประสาท ศุภนาม วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขตเมือง ด.ต.อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขตทุ่งคาโงก ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย แก่ ร.ต.ต.ประสาท ศุภนาม  (6)
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ. บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต สภ.เมืองพังงา ร่วมกันมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก ให้กับ ด.ต.ถิรเดช สุขศรี สมาชิกสหกรณ์ กก.สส.วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ. บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน/กรรมการเขต สภ.เมืองพังงา ร่วมกันมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก ให้กับ ด.ต.ถิรเดช สุขศรี สมาชิกสหกรณ์ กก.สส. (2)
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าตรวจเยี่ยมชม/ดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด /แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าตรวจเยี่ยมชม/ดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด /แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน (8)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พ.ต.ท. ปรีชา หนูชู กรรมการเขตเขาหลัก ด.ต. สถิต สาทะกิจ กรรมการนอกหน่อย ด.ต. ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขต สภ กะปง นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พ.ต.ท. ปรีชา หนูชู กรรมการเขตเขาหลัก ด.ต. สถิต สาทะกิจ กรรมการนอกหน่อย ด.ต. ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขต สภ กะปง นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ (7)
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. 4 ภาค ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โดยมีนายอุทัย  ศรีเทพ นายกสมาคม สส.ชสอ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. 4 ภาค ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โดยมีนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สส.ชสอ เป็นประธานเปิดงาน  (6)
ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหญ้าเทียมกระโสมสุรกุลซ็อคเก้อร์ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหญ้าเทียมกระโสมสุรกุลซ็อคเก้อร์ (71)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด รรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนได้ดำเนินการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 15,000วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด รรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนได้ดำเนินการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 15,000 (3)
วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ตวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต (25)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ป่วยติดเตียง /ช่วยตัวเองไม่ได้/ จำนวน 3 ราย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ป่วยติดเตียง /ช่วยตัวเองไม่ได้/ จำนวน 3 ราย  (6)
วันที่  22 เมษายน 2565 ร.ต.อ ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานและกรรมการเขต สภ เมือง ด.ต. สถิตย์  สาทะกิจ กรรมการเขตนอกหน่วย  ร.ต.ท. นิกร แท่นประมูล กรรมการเขตบำนาญ และ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ วันที่ 22 เมษายน 2565 ร.ต.อ ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธานและกรรมการเขต สภ เมือง ด.ต. สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการเขตนอกหน่วย ร.ต.ท. นิกร แท่นประมูล กรรมการเขตบำนาญ และ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการ  (9)
ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการแต่ละเขต สภ. ได้มอบกาแฟ-น้ำดื่ม ให้กับจุดบริการของ สภ.ต่างๆ ในจังหวัดพังงา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการแต่ละเขต สภ. ได้มอบกาแฟ-น้ำดื่ม ให้กับจุดบริการของ สภ.ต่างๆ ในจังหวัดพังงา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 11 เมษายน 2565 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ด.ต.อำคา หาญสนาม อายุ 75 ปี สมาชิกบำนาญคลังตะกั่วป่า และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 500,000 บาท ให้กับทายาท ด.ต.อำคา หาญสนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 11 เมษายน 2565 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ด.ต.อำคา หาญสนาม อายุ 75 ปี สมาชิกบำนาญคลังตะกั่วป่า และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 500,000 บาท ให้กับทายาท ด.ต.อำคา หาญสนาม (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา จำกัด ในนามสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา จำกัด ในนามสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)  (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 7 มีนาคม 2565โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สอ.ตร.พังงา ร.ต.อ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง ปธ สอ.ตร.พังงา /กรรมการเขตสภ.เมือง ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่เชย บุญรัตน์ อายุ 86 ปี มารดาของ พ.ต.อ สมคิด บุญรัตน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 7 มีนาคม 2565โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สอ.ตร.พังงา ร.ต.อ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง ปธ สอ.ตร.พังงา /กรรมการเขตสภ.เมือง ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่เชย บุญรัตน์ อายุ 86 ปี มารดาของ พ.ต.อ สมคิด บุญรัตน์  (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 6 มีนาคม 2565โดย ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา จำกัด พร้อมด้วย ด.ต. อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก ได้ร่วมไว้อาลัย นายสุนทร สุวรรณเกล้า อายุ 75 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 6 มีนาคม 2565โดย ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา จำกัด พร้อมด้วย ด.ต. อภิชาติ ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ.ทุ่งคาโงก ได้ร่วมไว้อาลัย นายสุนทร สุวรรณเกล้า อายุ 75 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 5 มีนาคม 2565 โดย ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร พังงา จำกัด ร.ต.อ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง ปธ.สอ.ตร พังงา /กรรมการเขตสภ.เมือง ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล กรรมการบำนาญ ด.ต อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต สภ.ทับปุด พร้อมด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 5 มีนาคม 2565 โดย ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร พังงา จำกัด ร.ต.อ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง ปธ.สอ.ตร พังงา /กรรมการเขตสภ.เมือง ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล กรรมการบำนาญ ด.ต อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต สภ.ทับปุด พร้อมด้วย  (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด/ชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดย พ.ต.ท. เอกชัย เผือกมณี ประธานชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงาและ ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจบำนาญพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด/ชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดย พ.ต.ท. เอกชัย เผือกมณี ประธานชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญพังงาและ ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา (1)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.เจริญ ภารชาตรี สมาชิกบำนาญ และได้มอบสวัสดิการทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 500,000 บาทให้แก่ทายาทสมาชิกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.เจริญ ภารชาตรี สมาชิกบำนาญ และได้มอบสวัสดิการทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 500,000 บาทให้แก่ทายาทสมาชิก (4)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธาน กรรมการ, คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธาน กรรมการ, คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 29-30 มกราคม 2565 ร่วมเข้าอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ ภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 29-30 มกราคม 2565 ร่วมเข้าอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ ภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  (8)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 28 มกราคม 2565 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณพ่อ สุทธิพงศ์ มูลตรีภักดี บิดาของ ด.ต.สุเนตร มูลตรีภักดี สมาชิกสหกรณ์เขตตะกั่วทุ่ง และมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 28 มกราคม 2565 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณพ่อ สุทธิพงศ์ มูลตรีภักดี บิดาของ ด.ต.สุเนตร มูลตรีภักดี สมาชิกสหกรณ์เขตตะกั่วทุ่ง และมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก  (2)
วันที่ 5 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการร่วมกันมอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกจำนวน 500,000 บาท ให้แก่นางอรุณ ชัยพันธ์ ภรรยา ของ ร.ต.ต.นิรมิต ชัยพันธ์ อายุ 88 ปี วันที่ 5 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการร่วมกันมอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกจำนวน 500,000 บาท ให้แก่นางอรุณ ชัยพันธ์ ภรรยา ของ ร.ต.ต.นิรมิต ชัยพันธ์ อายุ 88 ปี  (1)
ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ ตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ ตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ. ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา (9)
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง และ ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การบริหารการเงิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง และ ด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การบริหารการเงิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ (5)
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (11)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา ด.ต.สถิตย์ สาถะกิจ กรรมการเขต ภ.จว/นอกหน่วย ด.ต.ไวยรัตน์ ยิ้มเอียด กรรมการเขตตะกั่วป่า ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขตกะปง ด.ต.อภิชาติ ชุมทอง กรรมการเขตทุ่งคาโงก ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา ด.ต.สถิตย์ สาถะกิจ กรรมการเขต ภ.จว/นอกหน่วย ด.ต.ไวยรัตน์ ยิ้มเอียด กรรมการเขตตะกั่วป่า ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการเขตกะปง ด.ต.อภิชาติ ชุมทอง กรรมการเขตทุ่งคาโงก ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย (3)
วันที่ 20 พ.ย. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 893 คน โดย พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่วันที่ 20 พ.ย. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 893 คน โดย พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ (26)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต อ.ทับปุด ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มตราสหกรณ์-ขนมวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการเขต อ.ทับปุด ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มตราสหกรณ์-ขนม (3)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ เขต อ.ทับปุด ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรพังงา วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ เขต อ.ทับปุด ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรพังงา  (2)
วันที่ 27 ก.ย. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกันมอบทุนสงเคาระห์ศพสมาชิกของ ร.ต.อ.วิรัตน์ สอภักดี ข้าราชการบำนาญจำนวน 450,000 บาท และมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม สินเชื่อปลอดภัย จากบริษัททิพยประกันภัยวันที่ 27 ก.ย. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกันมอบทุนสงเคาระห์ศพสมาชิกของ ร.ต.อ.วิรัตน์ สอภักดี ข้าราชการบำนาญจำนวน 450,000 บาท และมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม สินเชื่อปลอดภัย จากบริษัททิพยประกันภัย (2)
วันนี้ 20 ก.ย.2564 เวลา 10.00น. ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ผจก.สอ.ตร.พังงา จำกัด ร่วมกันมอบเงินบริจาคสนับสนุนให้โรงพยาบาลพังงา เพื่อนำไปบริหารจัดการสู่ COVID-19 เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาทวันนี้ 20 ก.ย.2564 เวลา 10.00น. ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ผจก.สอ.ตร.พังงา จำกัด ร่วมกันมอบเงินบริจาคสนับสนุนให้โรงพยาบาลพังงา เพื่อนำไปบริหารจัดการสู่ COVID-19 เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท (4)
วันที่ 19 ก.ย. 2564. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดยนางพรพิมล จำนงค์ทอง ภรรยา ร.ต.อ.วิรัตน์ สอภักดี ตัวแทน สอ.ตร.พังงา วางพวงหรีดไว้อาลัยในนามสหกรณ์คณะกรรมการ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ร.ต.อ.วิรัตน์ สอภักดี สมาชิกบำนาญวันที่ 19 ก.ย. 2564. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดยนางพรพิมล จำนงค์ทอง ภรรยา ร.ต.อ.วิรัตน์ สอภักดี ตัวแทน สอ.ตร.พังงา วางพวงหรีดไว้อาลัยในนามสหกรณ์คณะกรรมการ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ร.ต.อ.วิรัตน์ สอภักดี สมาชิกบำนาญ (1)
วันที่ 18 ส.ค.64 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการเขต สภ.กะปง ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย เคารพศพลูกชาย ร.ตท.ละมุล แก้วจันทร์ สมาชิกบำนาญกะปง ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และฌาปณกิจศพใน วันที่ 21 ส.ค 64วันที่ 18 ส.ค.64 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการเขต สภ.กะปง ได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย เคารพศพลูกชาย ร.ตท.ละมุล แก้วจันทร์ สมาชิกบำนาญกะปง ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และฌาปณกิจศพใน วันที่ 21 ส.ค 64 (1)
วันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 17.20 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ/เหรัญญิก ได้ร่วมกันมอบกระเช้าเยี่ยมไข้-เงินสดให้กับ ด.ต.วรวุฒิ คาวิจิตร สมาชิก กก.สส.พังงา ณ บ้านบ่อแสน อำเภอทับปุดวันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 17.20 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ/เหรัญญิก ได้ร่วมกันมอบกระเช้าเยี่ยมไข้-เงินสดให้กับ ด.ต.วรวุฒิ คาวิจิตร สมาชิก กก.สส.พังงา ณ บ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด (2)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 11 สิงหาคม 2564 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (5)
วันที่ 10 ส.ค. 64 ด.ต.วินัย จุไร เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มขนมกาแฟให้ตำรวจสภ.คุระบุรีและเจ้าหน้าที่ ณ.จุดตรวจคัดกรองโควิด19 หน้ารพ.สต.บ้านเตรียม ม.4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงาวันที่ 10 ส.ค. 64 ด.ต.วินัย จุไร เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มขนมกาแฟให้ตำรวจสภ.คุระบุรีและเจ้าหน้าที่ ณ.จุดตรวจคัดกรองโควิด19 หน้ารพ.สต.บ้านเตรียม ม.4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา (1)
วันที่ 9 ส.ค.2564 เวลา 14.00 น. ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ณ ด่านตรวจความมั่นคงถาวรบ้านทับกำ ม.3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันที่ 9 ส.ค.2564 เวลา 14.00 น. ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ณ ด่านตรวจความมั่นคงถาวรบ้านทับกำ ม.3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  (2)
วันที่ 7 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. ด.ต.อนันต์ สืบบุตร ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณจุดตรวจ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงาวันที่ 7 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. ด.ต.อนันต์ สืบบุตร ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณจุดตรวจ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา (1)
วันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอยวันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย (5)
วันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.มะรุ่ยวันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.มะรุ่ย (1)
วันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 17.20 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณหน้า สภ.ทับปุด วันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 17.20 น. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม/ขนม/กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ โควิด บริเวณหน้า สภ.ทับปุด  (3)
วันที่ 31 ก.ค.64 มอบเงิน ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ ให้กับทายาทของ ด.ต.ประสาร กะสิรักษ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท และเป็นตัวแทนมอบเงินประกันสินเชื่อ วันที่ 31 ก.ค.64 มอบเงิน ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ ให้กับทายาทของ ด.ต.ประสาร กะสิรักษ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท และเป็นตัวแทนมอบเงินประกันสินเชื่อ "สินเชื่อปลอดภัย"จากบริษัททิพยประกันภัย เป็นเงิน 2,500,000 บาท ให้แก่ทายาท ด.ต.ประสาร  (2)
วันที่ 27 ก.ค. 64 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการสหกรณ์เขต อ.เมือง ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วย/มอบกระเช้า ด.ต.ศักดิ์ดา ศรีทองคง สมาชิก ตะกั่วทุ่ง. จากการประสบอุบัติเหตุขาหัก ออกจาก รพ.พังงา มารักษาตัวต่อที่บ้านพักวันที่ 27 ก.ค. 64 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการสหกรณ์เขต อ.เมือง ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วย/มอบกระเช้า ด.ต.ศักดิ์ดา ศรีทองคง สมาชิก ตะกั่วทุ่ง. จากการประสบอุบัติเหตุขาหัก ออกจาก รพ.พังงา มารักษาตัวต่อที่บ้านพัก (2)
วันที่ 21 ก.ค. 64 ภ.จว.พังงา ตัวแทนธนาคารออมสิน และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมประชุมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการแก้หนี้ฯของสมาชิกสหกรณ์ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.พังงาเป็นประธาน ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ...วันที่ 21 ก.ค. 64 ภ.จว.พังงา ตัวแทนธนาคารออมสิน และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมประชุมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการแก้หนี้ฯของสมาชิกสหกรณ์ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.พังงาเป็นประธาน ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ... (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อพา แสงสวัสดิ์ อายุ 96 ปี บิดาของร.ต.ท.จำเริญ แสงสวัสดิ์ สมาชิกบำนาญ เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา เมื่อ 20 ก.ค.64 ณ วัดควนเถียะ ม.3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยคุณพ่อพา แสงสวัสดิ์ อายุ 96 ปี บิดาของร.ต.ท.จำเริญ แสงสวัสดิ์ สมาชิกบำนาญ เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา เมื่อ 20 ก.ค.64 ณ วัดควนเถียะ ม.3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อจำเนียร เกื้อไข่ บิดาของ ร.ต.อ.อนันต์ เกื้อไข่ สมาชิกบำนาญ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 ณ สำนักสงฆ์ยางนกออก ม.10 บ้านพลายทอง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อจำเนียร เกื้อไข่ บิดาของ ร.ต.อ.อนันต์ เกื้อไข่ สมาชิกบำนาญ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 ณ สำนักสงฆ์ยางนกออก ม.10 บ้านพลายทอง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.ต.นัฐสิน สุทิน สมาชิก สภ.ตะกั่วป่า ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ วางพวงหรีดเคารพศพ นางโสภา สุทิน มารดา พ.ต.ท.พงศ์นรินทร์ สทิน รอง ผกก.ป สภ.เกาะยาว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ วัดนากุน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.ต.นัฐสิน สุทิน สมาชิก สภ.ตะกั่วป่า ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ วางพวงหรีดเคารพศพ นางโสภา สุทิน มารดา พ.ต.ท.พงศ์นรินทร์ สทิน รอง ผกก.ป สภ.เกาะยาว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ วัดนากุน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (1)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ชินโสภณ ถนัดกิจ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ซึ่งได้กลับจากโรงพยาบาลตะกั่วป่ามาพักฟื้นที่บ้านวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ชินโสภณ ถนัดกิจ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ซึ่งได้กลับจากโรงพยาบาลตะกั่วป่ามาพักฟื้นที่บ้าน (2)
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นตัวเเทนสหกรณ์ บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท และ น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลจังหวัดพังงา ในโครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นตัวเเทนสหกรณ์ บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท และ น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่นางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลจังหวัดพังงา ในโครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19  (4)
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการและกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของข้าราชการตำรวจตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการและกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของข้าราชการตำรวจตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 15. มิ.ย.64. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการและ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการเขต สภ.ตะกั่วป่า วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สร้อย สิทธิทัต มารดาของ ร.ต.ต.สุนทร สิทธิทัต รอง สว(ป)สภ.ตะกั่วป่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 15. มิ.ย.64. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการและ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการเขต สภ.ตะกั่วป่า วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สร้อย สิทธิทัต มารดาของ ร.ต.ต.สุนทร สิทธิทัต รอง สว(ป)สภ.ตะกั่วป่า (4)
สอ.ตร.พังงา โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาโดย พล.ต.ต มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา มอบความห่วงใยทำประกันภัย covid-19 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และข้าราชตำรวจในสังกัด ภ.จว.พังงา ทุกนายสอ.ตร.พังงา โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ.สอ.ตร.พังงา ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาโดย พล.ต.ต มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา มอบความห่วงใยทำประกันภัย covid-19 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และข้าราชตำรวจในสังกัด ภ.จว.พังงา ทุกนาย (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ในนามสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยที่บ้านและมอบกระเช้าให้แก่ ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด สมาชิกบำนาญ ซึ่งป่วยเพิ่งออกจาก รพ.วชิระภูเก็ต ขณะนี้รักษาตัวที่บ้าน เมื่อ 27 เม.ย. 64สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ในนามสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยที่บ้านและมอบกระเช้าให้แก่ ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด สมาชิกบำนาญ ซึ่งป่วยเพิ่งออกจาก รพ.วชิระภูเก็ต ขณะนี้รักษาตัวที่บ้าน เมื่อ 27 เม.ย. 64 (1)
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (17)
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสัมนาโครงการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 20 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสัมนาโครงการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (5)
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ด.ต.วินัย จุไร รองประธานกรรมการ, ด.ต.นิพนธ์ บุญธรรม, ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ คีรีรัตน์, ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการ และ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร สาระสำคัญของกฎกระทรวงวันที่ 20 มีนาคม 2564 ด.ต.วินัย จุไร รองประธานกรรมการ, ด.ต.นิพนธ์ บุญธรรม, ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ คีรีรัตน์, ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการ และ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร สาระสำคัญของกฎกระทรวง (8)
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ตัวแทนกรรมการ ได้วางหรีดเพื่อไว้อาลัยแก่คุณแม่สัมฤทธิ์ ญาณไพศาล มารดา พ.ต.ท.นิพนธ์ ญาณไพศาล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วป่า ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร (วัดกลาง) ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ตวันที่ 12 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ตัวแทนกรรมการ ได้วางหรีดเพื่อไว้อาลัยแก่คุณแม่สัมฤทธิ์ ญาณไพศาล มารดา พ.ต.ท.นิพนธ์ ญาณไพศาล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วป่า ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร (วัดกลาง) ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต (2)
วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการกะปง ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการตะกั่วป่า เป็นตัวแทนสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อโชติ กันตะวงษ์ บิดา ด.ต.มนต์ชัย กันตะวงษ์ วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการกะปง ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการตะกั่วป่า เป็นตัวแทนสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อโชติ กันตะวงษ์ บิดา ด.ต.มนต์ชัย กันตะวงษ์  (5)
วันที่ 26. กุมภาพันธ์ 2564. โดย. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัย แด่นายโชติ กันตะวงษ์ บิดาของ ด.ต.มนต์ชัย กันตะวงษ์ ผบ.หมู่ สภ.กะปง ณ วัดป่าโมกข์(ปากพู่) อ.กะปง จ.พังงาวันที่ 26. กุมภาพันธ์ 2564. โดย. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัย แด่นายโชติ กันตะวงษ์ บิดาของ ด.ต.มนต์ชัย กันตะวงษ์ ผบ.หมู่ สภ.กะปง ณ วัดป่าโมกข์(ปากพู่) อ.กะปง จ.พังงา (1)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (15)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ มอบให้แก่ทายาท ร.ต.ต.สงค์ ขวัญหวาน สมาชิกบำนาญคลังตะกั่วป่า ณ วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ มอบให้แก่ทายาท ร.ต.ต.สงค์ ขวัญหวาน สมาชิกบำนาญคลังตะกั่วป่า ณ วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (2)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมงานโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พังงา ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ ภ.จว.พังงา และได้มอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ให้กับ ภ.จว.พังงาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมงานโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พังงา ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ ภ.จว.พังงา และได้มอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ให้กับ ภ.จว.พังงา (11)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.สงค์ ขวัญหวาน สมาชิกบำนาญคลังตะกั่วป่า ณ วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย. ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ วางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.สงค์ ขวัญหวาน สมาชิกบำนาญคลังตะกั่วป่า ณ วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (4)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ ของครอบครัว ตำรวจใน ภ.จว.พังงา ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ ภ.จว.พังงา และได้มอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ให้กับ ภ.จว.พังงาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ ของครอบครัว ตำรวจใน ภ.จว.พังงา ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ ภ.จว.พังงา และได้มอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ให้กับ ภ.จว.พังงา (6)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธาน นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผจก. และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และมอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาติ ร.ต.ต.เอิบ นวลรื่นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธาน นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผจก. และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และมอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาติ ร.ต.ต.เอิบ นวลรื่น (1)
วันที่ 31 มกราคม 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผจก. ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง ด.ต.นิพนธ์ บุญธรรม กรรมการ ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.เอิบ นวลรื่น ณ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาวันที่ 31 มกราคม 2564 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผจก. ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง ด.ต.นิพนธ์ บุญธรรม กรรมการ ได้วางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.เอิบ นวลรื่น ณ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (2)
วันที่ 19 มกราคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการ และนางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ประสาร กะสิรักษ์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 19 มกราคม 2564 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง กรรมการ และนางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ประสาร กะสิรักษ์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 20 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ และ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการเขต สภ.ตะกั่วป่า มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ด.ต.นิยม ไชยเดช ผู้ป่วยสมาชิกสหกรณ์บำนาญ รักษาตัวที่ รพ.ตะกั่วป่าวันที่ 20 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ และ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการเขต สภ.ตะกั่วป่า มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ด.ต.นิยม ไชยเดช ผู้ป่วยสมาชิกสหกรณ์บำนาญ รักษาตัวที่ รพ.ตะกั่วป่า (2)
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ คีรีรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ต.ชูวงค์ แสงทอง สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ คีรีรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ต.ชูวงค์ แสงทอง สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด พร้อมด้วย ด.ต.อนันท์ รอดมินทร์ กรรมการเขต สภ.ตะกั่วป่า มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ผกก.สภ.ตะกั่วป่า ณ สภ.ตะกั่วป่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด พร้อมด้วย ด.ต.อนันท์ รอดมินทร์ กรรมการเขต สภ.ตะกั่วป่า มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ผกก.สภ.ตะกั่วป่า ณ สภ.ตะกั่วป่า (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (4)
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ และด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ พ.ต.อ.มานพ โฆษิตอนันต์ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ และด.ต.อดุลย์ มะมิง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ พ.ต.อ.มานพ โฆษิตอนันต์ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ณรงค์ ก่อเกื้อ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ณรงค์ ก่อเกื้อ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.กช พลเพชร สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเขาหลักวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.กช พลเพชร สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเขาหลัก (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ และนางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ต.พยอม โพธิ์สิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ และนางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ต.พยอม โพธิ์สิทธิ์  (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด. วันที่ 15 ธันวาคม 2563. โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์. ประธานสหกรณ์.เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณพ่อพล โกสินธพ บิดา ด.ต.ทวีศักดิ์ โกสินธพ สมาชิก สภ.โคกกลอย ณ วัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด. วันที่ 15 ธันวาคม 2563. โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์. ประธานสหกรณ์.เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณพ่อพล โกสินธพ บิดา ด.ต.ทวีศักดิ์ โกสินธพ สมาชิก สภ.โคกกลอย ณ วัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (1)
วันที่ 10 ธ.ค.63 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการ เป็นตัวเเทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 สันนิบาตสหกรณ์เเห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย เเอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีวันที่ 10 ธ.ค.63 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการ เป็นตัวเเทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 สันนิบาตสหกรณ์เเห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย เเอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ เข้าอบรมหลักสูตรปลูกจิตสำนึกการบริการและสานสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 โดย ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ เข้าอบรมหลักสูตรปลูกจิตสำนึกการบริการและสานสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ (6)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการ, นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวเเทนสหกรณ์ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภ.จว.พังงาวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการ, นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวเเทนสหกรณ์ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภ.จว.พังงา (1)
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล และ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ท.บุญทิพย์ ทองแก้ว ข้าราชการบำนาญวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล และ ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ท.บุญทิพย์ ทองแก้ว ข้าราชการบำนาญ (1)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.ต.อุทิศ วงศ์สวัสดิ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่เต็งม่วย ดิษฐแสวง มารดาของ ด.ต.สุทัศน์ ดิษฐแสวง สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.ต.อุทิศ วงศ์สวัสดิ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่เต็งม่วย ดิษฐแสวง มารดาของ ด.ต.สุทัศน์ ดิษฐแสวง สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า (1)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน สอ.ตร.พังงา  เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ตร.ภูเก็ตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน สอ.ตร.พังงา เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ตร.ภูเก็ต (3)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยม ร.ต.ต.วิรัตน์ สอภักดี สมาชิกบำนาญ ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ถลาง จ.ภูเก็ตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยม ร.ต.ต.วิรัตน์ สอภักดี สมาชิกบำนาญ ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ถลาง จ.ภูเก็ต (1)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ (5)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ชัยพัชร์ ธีรากุลวิสิทธิ์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ชัยพัชร์ ธีรากุลวิสิทธิ์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (38)
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงาวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา (9)
วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และสัมมนา ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และสัมมนา ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (16)
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ ว่องปลูกศิลป์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ ว่องปลูกศิลป์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา (1)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการดำเนินการ และนางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่นายวิเทศก์ ประกาญจน์ บุตรชายของ ร.ต.ต.ทบ ประกาญจน์ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญวันที่ 29 ก.ค. 2563 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการดำเนินการ และนางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่นายวิเทศก์ ประกาญจน์ บุตรชายของ ร.ต.ต.ทบ ประกาญจน์ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ (3)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.กิตติพงษ์ ศรีเทพ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.กิตติพงษ์ ศรีเทพ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า (1)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดาบตำรวจ พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย มารดาของ พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ ว่องปลูกศิลป์ สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดาบตำรวจ พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย มารดาของ พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ ว่องปลูกศิลป์ สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา (1)
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ร.ต.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.วิสุทธิ์ จารุธรรม สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรทุ่งคาโงก ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ร.ต.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.วิสุทธิ์ จารุธรรม สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรทุ่งคาโงก ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 30,000 บาท จากดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 10 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 30,000 บาท จากดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (2)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และมอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท ร.ต.ต.เลื่อง หนูอักษร จำนวน 450,000 บาท ณ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) จ.พังงาวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และมอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท ร.ต.ต.เลื่อง หนูอักษร จำนวน 450,000 บาท ณ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) จ.พังงา (4)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.เลื่อง หนูอักษร ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.เลื่อง หนูอักษร ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 9 เมษายน 2563 พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่มเพื่อร่วมใจต้านภัย โรคโควิด-19 ให้กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรค-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงาวันที่ 9 เมษายน 2563 พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่มเพื่อร่วมใจต้านภัย โรคโควิด-19 ให้กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรค-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา (3)
16 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 500,000 บาท และวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ดาบตำรวจ ญาณ แก้วไกร ข้าราชการบำนาญ ณ บ้านเลขที่ 19/4 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา16 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 500,000 บาท และวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ดาบตำรวจ ญาณ แก้วไกร ข้าราชการบำนาญ ณ บ้านเลขที่ 19/4 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา (3)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (18)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็น ตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.ชุมพล ไพเราะ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัด พังงาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็น ตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.ชุมพล ไพเราะ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัด พังงา (2)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยตำรวจตรี วิโรจน์ สังข์ทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.ผดุง หิรัญ ข้าราชการบำนาญ ณ เมรุวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยตำรวจตรี วิโรจน์ สังข์ทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.ผดุง หิรัญ ข้าราชการบำนาญ ณ เมรุวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (2)
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร ให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร ให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (6)
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (3)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย พ.ต.อ.อธิป พงษ์ศิวาภัย รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย พ.ต.อ.อธิป พงษ์ศิวาภัย รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (49)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อ สมจิตร ดีตลอด บิดาของ ด.ต.สุภัทร ดีตลอด สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ณ วัดกุยบุรีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อ สมจิตร ดีตลอด บิดาของ ด.ต.สุภัทร ดีตลอด สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ณ วัดกุยบุรี (3)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธาน คนที่1, กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธาน คนที่1, กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา (8)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. (6)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด.ต.วินัย จุไร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด.ต.วินัย จุไร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ และ ดาบตำรวจปรีชา ตันเจริญรัตน์เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ดาบตำรวจ ณัฐพล เอี๋ยวสกุล สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ และ ดาบตำรวจปรีชา ตันเจริญรัตน์เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ดาบตำรวจ ณัฐพล เอี๋ยวสกุล สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า (4)
วันที่ 17 ต.ค. 62 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบเงิน จำนวน10,000 บาท ให้กับ พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.สภ.กะปง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันตำรวจ ทำบุญเลี้ยงพระ และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันที่ 17 ต.ค. 62 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบเงิน จำนวน10,000 บาท ให้กับ พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.สภ.กะปง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันตำรวจ ทำบุญเลี้ยงพระ และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (6)
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ และ ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ และ ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์น (6)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และตัวแทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และตัวแทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (6)
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบแท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 แท่น ให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทับปุด จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสวันเปิดที่ทำการใหม่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบแท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 แท่น ให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทับปุด จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสวันเปิดที่ทำการใหม่ (3)
วันที่ 15 ตุลาคม 62 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ศรีทอง สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ ในนามตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้แก่ภรรยา ด.ต.ชัยณรงค์ วราธิกุล วันที่ 15 ตุลาคม 62 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ศรีทอง สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ ในนามตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้แก่ภรรยา ด.ต.ชัยณรงค์ วราธิกุล  (1)
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.สภ.กะปง ในนามตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้วางพวงหรีดให้ คุณพ่อแผ้ว ทองนุ่น บิดาของ ด.ต.ณรงค์ ทองนุ่น สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรกะปง ณ บ้านเลขที่ 2 ม.4 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลาวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.สภ.กะปง ในนามตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้วางพวงหรีดให้ คุณพ่อแผ้ว ทองนุ่น บิดาของ ด.ต.ณรงค์ ทองนุ่น สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรกะปง ณ บ้านเลขที่ 2 ม.4 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา (3)
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ด.ต.หญิง ศุลีพร ไทยกลาง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.สุคนธ์ อ้นเพ็ชร์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรทับปุดวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ด.ต.หญิง ศุลีพร ไทยกลาง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.สุคนธ์ อ้นเพ็ชร์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรทับปุด (1)
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาภายในของสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า จำนวน 10,000 บาท ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาภายในของสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า จำนวน 10,000 บาท ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า (9)
วันที่ 27 กันยายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่พวง ชูจินดา มารดาของ ด.ต.ปรีชา ชูจินดา สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ณ วัดควนปิยาราม (บ้านโพธิ์) จ.พัทลุงวันที่ 27 กันยายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่พวง ชูจินดา มารดาของ ด.ต.ปรีชา ชูจินดา สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ณ วัดควนปิยาราม (บ้านโพธิ์) จ.พัทลุง (5)
วันที่ 20 กันยายน 2562 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.ธีรพงศ์ ศรีศักดา สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาวันที่ 20 กันยายน 2562 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.ธีรพงศ์ ศรีศักดา สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา (1)
วันที่ 9 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย ด.ต.บุญเลิศ นิพันธ์ศรี สมาชิกที่ถึงแก่กรรมและมอบเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 350,000 บาท แก่ทายาท วันที่ 9 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย ด.ต.บุญเลิศ นิพันธ์ศรี สมาชิกที่ถึงแก่กรรมและมอบเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 350,000 บาท แก่ทายาท  (6)
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงา จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลสร้างความสามัคคี สหกรณ์ออม ทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 2วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงา จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลสร้างความสามัคคี สหกรณ์ออม ทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 2 (57)
วันที่ 6 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่นางจินดา บัวเพชร ภรรยาของ ร.ต.ต.วิษณุ บัวเพชร สมาชิกบำนาญ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) อ.เมือง จ.พังงาวันที่ 6 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่นางจินดา บัวเพชร ภรรยาของ ร.ต.ต.วิษณุ บัวเพชร สมาชิกบำนาญ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) อ.เมือง จ.พังงา (2)
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่คุณแม่รัตนา รอดภัย มารดาของ ร.ต.อ.วินัย เทพชิต สมาชิกนอกหน่วย ณ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานีวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่คุณแม่รัตนา รอดภัย มารดาของ ร.ต.อ.วินัย เทพชิต สมาชิกนอกหน่วย ณ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี (4)
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.อดิศักดิ์ ปราบกรี สมาชิกสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.อดิศักดิ์ ปราบกรี สมาชิกสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43, ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43, ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "กฎหมายสินเชื่อและกฎหมายติดตามหนี้ในการดำเนินงานสหกรณ์" ณ โรงแรมภูงา จ.พังงา (20)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสุทน สมรักษ์ บิดาของ พ.ต.ท.คะแนน สมรักษ์ ณ วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน) อ.ถลาง จ.ภูเก็ตวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสุทน สมรักษ์ บิดาของ พ.ต.ท.คะแนน สมรักษ์ ณ วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (2)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.หญิงชะแอ้ม รัตนกิตติ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.หญิงชะแอ้ม รัตนกิตติ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางสาวอรชัญญา กาหลง เจ้าหน้าที่สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.ม.อ. ณ ห้องไฮเดรนเยีย โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางสาวอรชัญญา กาหลง เจ้าหน้าที่สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.ม.อ. ณ ห้องไฮเดรนเยีย โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (5)
วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ และแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์" ณ ห้องประชุม โรงแรม cbd2 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (6)
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43, ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ The Coco Grand Chaletวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43, ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ The Coco Grand Chalet (25)
ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และผู้จัดการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.ชลิต กาฬจันโท ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จ.พังงาด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และผู้จัดการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.ชลิต กาฬจันโท ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา (2)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ, ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.ญาณ แก้วไกร ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ, ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด.ต.ญาณ แก้วไกร ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (3)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประกอบ อินทร์นุรักษ์ บิดาของ ด.ต.ประดิษฐ์ อินทร์นุรักษ์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรกะปงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประกอบ อินทร์นุรักษ์ บิดาของ ด.ต.ประดิษฐ์ อินทร์นุรักษ์ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรกะปง (3)
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ร.ต.อ.หญิง พวงทรัพย์ ยมมานนท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เอี่ยม อินเลี่ยน มารดา ร.ต.ต.จำรูญ อินเลียมวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ร.ต.อ.หญิง พวงทรัพย์ ยมมานนท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เอี่ยม อินเลี่ยน มารดา ร.ต.ต.จำรูญ อินเลียม (2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.สมชัย เกิดนวล ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ต.สมชัย เกิดนวล ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.นิพนธ์ วราฤทธิชัยกุล ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.นิพนธ์ วราฤทธิชัยกุล ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.ชัยณรงค์ วราธิกุล สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.ชัยณรงค์ วราธิกุล สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ด.ต. สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ด.ต. สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (10)
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ และ ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี ณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ และ ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี ณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (5)
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวเเทนสหกรณ์ เยี่ยม เเละมอบของขวัญให้กำลังใจ พ.ต.ท.อำนวย ชุมเหมือน รอง ผกก.สส.เหนือคลองกระบี่ ณ โรงพยาบาลจังหวัดพังงาวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวเเทนสหกรณ์ เยี่ยม เเละมอบของขวัญให้กำลังใจ พ.ต.ท.อำนวย ชุมเหมือน รอง ผกก.สส.เหนือคลองกระบี่ ณ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา (1)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.นิวิติ อิ๋วสกุล สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.นิวิติ อิ๋วสกุล สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ตะกั่วป่าร่วมมอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่พูล ก่อเกื้อ มารดา ของ ด.ต.ณรงค์ ก่อเกื้อ ข้าราชการบำนาญ ณ เมรุวัดแจ้ง จ.พัทลุงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ตะกั่วป่าร่วมมอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่พูล ก่อเกื้อ มารดา ของ ด.ต.ณรงค์ ก่อเกื้อ ข้าราชการบำนาญ ณ เมรุวัดแจ้ง จ.พัทลุง (2)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ด.ต.สมยศ บัวเผียน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่คุณพ่อพร บุญตา บิดาของ ด.ต.ราชัน บุญตา สมาชิกสังกัด สภ.โคกกลอยวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ด.ต.สมยศ บัวเผียน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่คุณพ่อพร บุญตา บิดาของ ด.ต.ราชัน บุญตา สมาชิกสังกัด สภ.โคกกลอย (1)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ด.ต.สมยศ บัวเผียน เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดแสดงความอาลัย บิดา ด.ต.สุรินทร์ สองสี ที่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ด.ต.สมยศ บัวเผียน เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดแสดงความอาลัย บิดา ด.ต.สุรินทร์ สองสี ที่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (1)
วันที่ 26 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์วันที่ 26 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ (11)
วันที่ 20 เมษายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการพบปะสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 20 เมษายน 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการพบปะสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (27)
วันที่ 18 เม.ย.62 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกูล รองประธานกรรมการและด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบพวงหรีดแสดงความอาลัย บิดาของ ด.ต.กิติพงษ์ ชูสังข์ ณ ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง จว.พังงาวันที่ 18 เม.ย.62 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกูล รองประธานกรรมการและด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบพวงหรีดแสดงความอาลัย บิดาของ ด.ต.กิติพงษ์ ชูสังข์ ณ ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง จว.พังงา (1)
วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (16)
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาบตำรวจ มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้  (8)
วันที่ 29 -31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร วันที่ 29 -31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม"รุ่นที่ 3 โดย สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี (3)
วันที่ 30 มีนาคม 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 30 มีนาคม 2562 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี (29)
วันที่ 23 มกราคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้จัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมเพื่อพิจารณาระบียบเงินกู้ให้แก่สมาชิก และประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้จัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมเพื่อพิจารณาระบียบเงินกู้ให้แก่สมาชิก และประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (4)
วันที่ 10 มกราคม 2562 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร, ด.ต.หญิง ศุลีพร ไทยกลาง กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562วันที่ 10 มกราคม 2562 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร, ด.ต.หญิง ศุลีพร ไทยกลาง กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562 (1)
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่คุณแม่หอมจันทร์ คงแก้ว มารดาของ ด.ต.โกศล คงแก้ว สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่าเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย แก่คุณแม่หอมจันทร์ คงแก้ว มารดาของ ด.ต.โกศล คงแก้ว สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า (3)
ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ผบก.ภ.จว.พังงา, ผกก. ในสังกัด ภ.จว.พังงา รองสารวัตรงานงบประมาณและการเงิน และ สารวัตรงานคดีและวินัย ภ.จว.พังงาด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ผบก.ภ.จว.พังงา, ผกก. ในสังกัด ภ.จว.พังงา รองสารวัตรงานงบประมาณและการเงิน และ สารวัตรงานคดีและวินัย ภ.จว.พังงา (27)
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ปรีดา พรัดรักษาสมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.ปรีดา พรัดรักษาสมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธ์พื้นเมือง ณ แปลงข้าวไร่ดอกข่าทางเข้าสำนักสงฆ์บางจันทร์ ม.2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงาวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธ์พื้นเมือง ณ แปลงข้าวไร่ดอกข่าทางเข้าสำนักสงฆ์บางจันทร์ ม.2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (3)
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด โค้งบางเสียด อ.เมือง จ.พังงา เนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด โค้งบางเสียด อ.เมือง จ.พังงา เนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562 (3)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้ ร.ต.อ.คิด จันทร์เพชรสี เพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์ไปเยี่ยมไข้ พ.ต.ท.สุภาพ ดิสสระ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ซึ่งป่วยผ่าตัดโรคหัวใจเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด.ต.มนิต สะมะบุบ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้ ร.ต.อ.คิด จันทร์เพชรสี เพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์ไปเยี่ยมไข้ พ.ต.ท.สุภาพ ดิสสระ สมาชิกสังกัดสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ซึ่งป่วยผ่าตัดโรคหัวใจ (1)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่คุณแม่ อิ้น พรหมมานนท์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา อายุ 84 ปี มารดาของ ร.ต.ท.สุเทพ พรหมมานนท์ สมาชิกสหกรณ์สังกัด สภ.ทับปุดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่คุณแม่ อิ้น พรหมมานนท์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา อายุ 84 ปี มารดาของ ร.ต.ท.สุเทพ พรหมมานนท์ สมาชิกสหกรณ์สังกัด สภ.ทับปุด (2)
วันที่ 14 ธันวาคม 61 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ต.บุญทิพย์ ทองแก้ว ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ จังหวัดพังงาวันที่ 14 ธันวาคม 61 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ร.ต.ต.บุญทิพย์ ทองแก้ว ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 400,000 บาท และพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.ณรงค์ ผิวขำ สมาชิกสังกัดบำนาญ ณ วัดโฆษิตารามวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 400,000 บาท และพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.ณรงค์ ผิวขำ สมาชิกสังกัดบำนาญ ณ วัดโฆษิตาราม (5)
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการ, กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 400,000 บาท และพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.อดุลย์ หลีหวัง สมาชิกสังกัดบำนาญ ณ วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการ, กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 400,000 บาท และพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.อดุลย์ หลีหวัง สมาชิกสังกัดบำนาญ ณ วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว)  (4)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา  (7)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา  (89)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง เลขานุการสหกรณ์อมมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ คุณพ่อแพร้ว  เดชพิชัย บิดาของ ด.ต.สาโรช เดชพิชัย สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ณ บ้านยวนโปะวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง เลขานุการสหกรณ์อมมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ คุณพ่อแพร้ว เดชพิชัย บิดาของ ด.ต.สาโรช เดชพิชัย สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ณ บ้านยวนโปะ (2)
วันทื่ 13 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ พลทหาร วิทยา อำนวย บุตรของ ด.ต.ครรชิต อำนวย สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ณ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว)วันทื่ 13 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ พลทหาร วิทยา อำนวย บุตรของ ด.ต.ครรชิต อำนวย สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ณ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) (3)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.วินัย จุไร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.นิวัติ เชาวลิตร สมาชิก สังกัด สภ.คุระบุรี จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.วินัย จุไร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ด.ต.นิวัติ เชาวลิตร สมาชิก สังกัด สภ.คุระบุรี จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.ภาณุ ชูมี สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ วัดปัจจันตคาม ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.ภาณุ ชูมี สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ วัดปัจจันตคาม ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (7)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และ ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อพ่วง สะมะบุบ บิดา ของ ด.ต.มนิต สะมะบุบ สมาชิกสังกัดสภ.เขาหลัก จว.พังงา ณ วัดเกาะบกรัตนารามวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิก และ ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อพ่วง สะมะบุบ บิดา ของ ด.ต.มนิต สะมะบุบ สมาชิกสังกัดสภ.เขาหลัก จว.พังงา ณ วัดเกาะบกรัตนาราม (1)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.วุฒิศักดิ์ ชูนินทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยคุณพ่อ พ่วง สะมะบุบ บิดา ของ ด.ต.มนิต สะม ะบุบ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ณ วัดเกาะบกรัตนารามวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.วุฒิศักดิ์ ชูนินทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยคุณพ่อ พ่วง สะมะบุบ บิดา ของ ด.ต.มนิต สะม ะบุบ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ณ วัดเกาะบกรัตนาราม (1)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ลงนามสัญญาเงินกู้ จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ลงนามสัญญาเงินกู้ จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (3)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ด.ต.ภาณุ ชูมี สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ วัดปัจจันตคาม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ด.ต.ภาณุ ชูมี สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ วัดปัจจันตคาม  (4)
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ จำกัด เรื่อง แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2562วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ จำกัด เรื่อง แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2562 (12)
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนร่วมงานทำบุญวันครบรอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 59 ปี และเนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาจำกัด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนร่วมงานทำบุญวันครบรอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 59 ปี และเนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาจำกัด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (3)
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ลงนามสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ลงนามสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด (3)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นางวิลัย เกิดนวล ภรรยา ร.ต.ต.สมชัย เกิดนวล สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ณ วัดนิกรวราราม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาวันที่ 25 ต.ค. 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นางวิลัย เกิดนวล ภรรยา ร.ต.ต.สมชัย เกิดนวล สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ณ วัดนิกรวราราม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (1)
19 ตุลาคม 2561 ด.ต.วินัย จุไร และ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเป็นต้วแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ร.ต.ท.รณชัย ขุนภิบาล สมาชิกสังกัด สภ.คุระบุรี จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จว.พังงา19 ตุลาคม 2561 ด.ต.วินัย จุไร และ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเป็นต้วแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ร.ต.ท.รณชัย ขุนภิบาล สมาชิกสังกัด สภ.คุระบุรี จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จว.พังงา (1)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นต้วแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ด.ต.กฤศ์วระพัชร์ แก้วลอย สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงาวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นต้วแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ด.ต.กฤศ์วระพัชร์ แก้วลอย สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา (1)
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงาวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา (2)
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงาวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา (1)
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับ สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับ สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา  (1)
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.อดุลย์ มะมิง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ทับปุด จว.พังงาวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.อดุลย์ มะมิง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ทับปุด จว.พังงา (1)
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.โคกกลอย จว.พังงาวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.โคกกลอย จว.พังงา (1)
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.วินัย จุไร กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.คุระบุรี จว.พังงา โดย พ.ต.อ.นิรัต สวัสดี ผกก.สภ.คุระบุรี เป็นผู้รับมอบวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ด.ต.วินัย จุไร กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.คุระบุรี จว.พังงา โดย พ.ต.อ.นิรัต สวัสดี ผกก.สภ.คุระบุรี เป็นผู้รับมอบ (1)
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และคณะข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.แช่ม เกลี้ยงขำ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และคณะข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.แช่ม เกลี้ยงขำ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ (2)
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวัน ตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมจำนวน 10,000 บาท ให้กับ ภ.จว.พังงา และ กก.สส.ภ.จว.พังงา วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวัน ตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมจำนวน 10,000 บาท ให้กับ ภ.จว.พังงา และ กก.สส.ภ.จว.พังงา  (1)
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท และ สมทบเพิ่ม จำนวน 2,000 บาท รวม 7,000 บาท ให้กับ สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงาวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท และ สมทบเพิ่ม จำนวน 2,000 บาท รวม 7,000 บาท ให้กับ สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา (1)
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.กะปง จว.พังงาวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.กะปง จว.พังงา (1)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้นำกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.ท.เดช บัวทอง สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงาวันที่ 25 ก.ย. 2561 ด.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้นำกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.ท.เดช บัวทอง สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา (2)
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนตามโครงการกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับตัวแทน สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงาวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนตามโครงการกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับตัวแทน สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา (5)
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงิน สนับสนุนตามโครงการกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับสภ.เขาหลักวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงิน สนับสนุนตามโครงการกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับสภ.เขาหลัก (1)
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนตามโครงการกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับตัวแทน สภ.เมืองพังงา จว.พังงาวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนตามโครงการกิจกรรมวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับตัวแทน สภ.เมืองพังงา จว.พังงา (1)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนนำกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ส.ต.ต.ชาญวิทย์ เต็งรัง สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนนำกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ส.ต.ต.ชาญวิทย์ เต็งรัง สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (25)
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ตามโครงการ สัมมนาศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ตามโครงการ สัมมนาศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ (10)
วันที่ 10 กันยายน 2561 ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.สุพัฒน์ อนันตะ บิดาของ ด.ต.หญิง กุมารี แก้วประชุม สมาชิกสังกัด สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา ณ วัดประตูเขียน อ.สิงหนคร จ.สงขลาวันที่ 10 กันยายน 2561 ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.สุพัฒน์ อนันตะ บิดาของ ด.ต.หญิง กุมารี แก้วประชุม สมาชิกสังกัด สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา ณ วัดประตูเขียน อ.สิงหนคร จ.สงขลา (4)
วันที่ 10 กันยายน 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.ท.เปรมสุข ศรีน้ำอ้อม  สมาชิกสังกัด สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา ซึ่งพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงาวันที่ 10 กันยายน 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.ท.เปรมสุข ศรีน้ำอ้อม สมาชิกสังกัด สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา ซึ่งพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา (2)
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่คุณพ่อแคล้ว  พระภายไชย บิดา ร.ต.อ.จำนงค์ พระภายไชย สมาชิกสังกัดสภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่คุณพ่อแคล้ว พระภายไชย บิดา ร.ต.อ.จำนงค์ พระภายไชย สมาชิกสังกัดสภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา  (3)
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 รองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด รับการตรวจของคณะทำงานตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 21 สิงหาคม 2561 รองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด รับการตรวจของคณะทำงานตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (3)
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อเยี่ยมอาการป่วย พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ พะมณี สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อเยี่ยมอาการป่วย พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ พะมณี สมาชิกสังกัด สถานีตำรวจภูธรทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะทำงานและผู้รับมอบอำนาจรับปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ได้เดินทางไปรับอาวุธปืน ณ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานครวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะทำงานและผู้รับมอบอำนาจรับปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ได้เดินทางไปรับอาวุธปืน ณ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (5)
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "บทบาท หน้าที่ ความรับผิด ชอบ ของกรรมการและฝ่ายจัดการ" ณ ห้องประชุมโรงแรมมายเฮาส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (12)
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ด.ต.ประสิทธิ์  วังบุญคง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานฌาปนกิจศพมารดา ร.ต.อ.สุครินทร์ ตั้งสุริยวงศ์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา ณ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานฌาปนกิจศพมารดา ร.ต.อ.สุครินทร์ ตั้งสุริยวงศ์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา ณ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (5)
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด ประจำปี 2562 - 2564 ณ The Briza Beach Resort, Khao lak อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด ประจำปี 2562 - 2564 ณ The Briza Beach Resort, Khao lak อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (71)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.สุชาติ  รอดการ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงาวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ด.ต.อนันต์ สืบบุตร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.ต.สุชาติ รอดการ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ร.ต.อ.หญิง จิราพร พรหมทอง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่นางรติกร เรืองจิราพัชร์ ภรรยา ของ ด.ต.มานพ เรืองจิราพัชร์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ณ วัดคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรีวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ร.ต.อ.หญิง จิราพร พรหมทอง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่นางรติกร เรืองจิราพัชร์ ภรรยา ของ ด.ต.มานพ เรืองจิราพัชร์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ณ วัดคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี (2)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ร.ต.อ.สุชาติ บัวมาศ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย พ.ต.ท.สมมิตร บัวมาศ  สมาชิกสังกัด สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา ณ วัดลากชายประชานิมิตรวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ร.ต.อ.สุชาติ บัวมาศ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย พ.ต.ท.สมมิตร บัวมาศ สมาชิกสังกัด สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา ณ วัดลากชายประชานิมิตร (3)
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเยี่ยมอาการป่วย นางกนกพร เพชรรัตน์ สมาชิกสมทบ  ณ  โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเยี่ยมอาการป่วย นางกนกพร เพชรรัตน์ สมาชิกสมทบ ณ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณปุณยวรีย์ อนันต์ธนวงศ์ ภรรยานายกิตติคุณ อนันต์ธนวงศ์ สมาชิกสมทบวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณปุณยวรีย์ อนันต์ธนวงศ์ ภรรยานายกิตติคุณ อนันต์ธนวงศ์ สมาชิกสมทบ (2)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการ และ ด.ต.หญิง สุพิทย์ หมอยา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสนั่น ขาวทอง บิดา ร.ต.อ.มานพ​ ขาวทอง สมาชิกสังกัด ภ.จว.พังงาวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการ และ ด.ต.หญิง สุพิทย์ หมอยา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสนั่น ขาวทอง บิดา ร.ต.อ.มานพ​ ขาวทอง สมาชิกสังกัด ภ.จว.พังงา (5)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (16)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้  ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ อินน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ อินน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (6)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 14 ภูมิภาค (ภาคใต้) ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ อินน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 26 พฤษภาคม 2561เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 14 ภูมิภาค (ภาคใต้) ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ อินน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (9)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้อง ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้อง ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (4)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.กฤษดา ลิ่มสกุล สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ โรงพยาบาลพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงาวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.กฤษดา ลิ่มสกุล สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ โรงพยาบาลพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา (3)
วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะทำงานและผู้รับมอบอำนาจรับอาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เดินทางไปรับอาวุธปืน ณ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะทำงานและผู้รับมอบอำนาจรับอาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เดินทางไปรับอาวุธปืน ณ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. (3)
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวนฤมล เจริญฤทธิ์ และ นางสาวอัจจิมา ทองวล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฝึก อบรมเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ เรื่อง งบกระแสเงินสดของกิจการสหกรณ์ ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวนฤมล เจริญฤทธิ์ และ นางสาวอัจจิมา ทองวล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฝึก อบรมเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ เรื่อง งบกระแสเงินสดของกิจการสหกรณ์ ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (13)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.ต.จำรูญ อินเลียม สมาชิกสังกัดบำนาญ และ ด.ต.บัญญัติ จุลษร สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.ต.จำรูญ อินเลียม สมาชิกสังกัดบำนาญ และ ด.ต.บัญญัติ จุลษร สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (2)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 1" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ สนามหญ้าเทียมกระโสมสุระกุลซอคเก้อร์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  (131)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ สนามหญ้าเทียมกระโสมสุระกุลซอคเก้อร์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (85)
วันที่ 21 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการพบปะสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 53 คนวันที่ 21 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดโครงการพบปะสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน (29)
วันที่ 19 เมษายน 2561 ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย นายบุญลือ พวงแก้ว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 19 เมษายน 2561 ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย นายบุญลือ พวงแก้ว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (3)
วันที่ 18 เมษายน 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.สงค์ สาลีพรรณ์ สมาชิกสังกัด สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงาวันที่ 18 เมษายน 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย ด.ต.สงค์ สาลีพรรณ์ สมาชิกสังกัด สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา (2)
วันที่ 18 เมษายน 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสุทิน ชูนินทร์ บิดาของ ด.ต วุฒิศักดิ์ ชูนินทร์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะก้วป่า จว.พังงาวันที่ 18 เมษายน 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสุทิน ชูนินทร์ บิดาของ ด.ต วุฒิศักดิ์ ชูนินทร์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะก้วป่า จว.พังงา (3)
วันที่ 14 เมษายน 2561 รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด หน้าแขวงการทางทับปุดและจุดตรวจตำบลโคกเจริญ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 14 เมษายน 2561 รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด หน้าแขวงการทางทับปุดและจุดตรวจตำบลโคกเจริญ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (2)
วันที่ 13 เมษายน 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด บ้านบางเสียดเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561วันที่ 13 เมษายน 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด บ้านบางเสียดเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (1)
วันที่ 13 เมษายน 2561 ร.ต.อ.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการ และ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561วันที่ 13 เมษายน 2561 ร.ต.อ.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการ และ ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (5)
วันที่ 12 เมษายน 2561 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561วันที่ 12 เมษายน 2561 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (5)
วันที่ 11 เมษายน 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นายสร้าง เกษแดงสกุลวุฒิ สมาชิกสมทบ ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาวันที่ 11 เมษายน 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นายสร้าง เกษแดงสกุลวุฒิ สมาชิกสมทบ ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (2)
วันที่ 11 เมษายน 2561 มอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา และเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.อนุสรณ์ พรหมคีรี สมาชิกสังกัด สภ.ทับปุด จ.พังงา วันที่ 11 เมษายน 2561 มอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา และเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.อนุสรณ์ พรหมคีรี สมาชิกสังกัด สภ.ทับปุด จ.พังงา  (2)
วันที่ 11 เมษายน 2561 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2561วันที่ 11 เมษายน 2561 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (6)
วันที่ 5 เมษายน 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่ทวี (กิ้มลี้)  หนักแน่น มารดา ด.ต.สายัณห์ หนักแน่น สมาชิกสังกัด สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงาวันที่ 5 เมษายน 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่ทวี (กิ้มลี้) หนักแน่น มารดา ด.ต.สายัณห์ หนักแน่น สมาชิกสังกัด สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา (2)
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ และ ด.ต.นิรันต์ เขมากรณ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นาย ฉ้อง จิตภักดี บิดา ด.ต.ฉลองไชย จิตภักดี สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา วันที่ 31 มีนาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ และ ด.ต.นิรันต์ เขมากรณ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นาย ฉ้อง จิตภักดี บิดา ด.ต.ฉลองไชย จิตภักดี สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา  (3)
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.อ.สิทธิชัย ใจห้าว สมาชิกสังกัดนอกหน่วย ณ บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 30 มีนาคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ร.ต.อ.สิทธิชัย ใจห้าว สมาชิกสังกัดนอกหน่วย ณ บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (4)
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (48)
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสุคนธ์ สันตะการ บิดา ด.ต.สนธยา สันตะการ สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราวันที่ 13 มีนาคม 2561 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสุคนธ์ สันตะการ บิดา ด.ต.สนธยา สันตะการ สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา (3)
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพยรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพยรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (3)
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นายสมชาย กิตติ สุภานนท์ สมาชิกสมทบวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นายสมชาย กิตติ สุภานนท์ สมาชิกสมทบ (4)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี (10)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่จินดา ศรีโภคา มารดาของ ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ชายสุทธิ์ รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่จินดา ศรีโภคา มารดาของ ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ชายสุทธิ์ รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา (5)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่อุไร ภิรมย์ มารดา ด.ต.นิวัติ ภิรมย์ สมาชิกสังกัด สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่อุไร ภิรมย์ มารดา ด.ต.นิวัติ ภิรมย์ สมาชิกสังกัด สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา (2)
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ (ชสอ.ภาคใต้)วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ (ชสอ.ภาคใต้) (12)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจบรรจุแต่งตั้งใหม่ สายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี 2561วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจบรรจุแต่งตั้งใหม่ สายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี 2561 (3)
วันที่ 27 มกราคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาผลกระทบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรีวันที่ 27 มกราคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาผลกระทบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (12)
วันที่ 25 มกราคม 2561 ประธานกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วยของ ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ณ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 25 มกราคม 2561 ประธานกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วยของ ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ณ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (3)
วันที่ 25 มกราคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดาของ ด.ต.วิชัย ชำนะการ สมาชิกสังกัด สภ.เมืองพังงา จว.พังงา วันที่ 25 มกราคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดาของ ด.ต.วิชัย ชำนะการ สมาชิกสังกัด สภ.เมืองพังงา จว.พังงา  (1)
วันที่ 24 มกราคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการ และ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งวันที่ 24 มกราคม 2561 ด.ต.ชัยยันต์ ทิพรัตน์ กรรมการ และ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง (7)
วันที่ 20 มกราคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 20 มกราคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (3)
วันที่ 19 ม.ค. 61 ด.ต.มนตรี เลิศวัฒการกุล ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา มอบพวงหรีดงานศพบุตรชายของ ร.ต.ท.เกรียงไกร แสงคง รอง สว.กก.สส.ภ.จ.พังงา สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ วัดทองประทาน อ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานีวันที่ 19 ม.ค. 61 ด.ต.มนตรี เลิศวัฒการกุล ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา มอบพวงหรีดงานศพบุตรชายของ ร.ต.ท.เกรียงไกร แสงคง รอง สว.กก.สส.ภ.จ.พังงา สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ วัดทองประทาน อ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี (1)
ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน สภ.ท้ายเหมือง FUTSAL LEAGUE ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ให้กับ พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร ผกก.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ผู้รับมอบด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน สภ.ท้ายเหมือง FUTSAL LEAGUE ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ให้กับ พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร ผกก.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ผู้รับมอบ (7)
 วันที่ 13 มกราคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กและเงินสวัสดิการ ให้กับบุตร ด.ต.อำภัย ชูทอง สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา วันที่ 13 มกราคม 2561 ด.ต.อนันต์ รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กและเงินสวัสดิการ ให้กับบุตร ด.ต.อำภัย ชูทอง สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา (2)
วันที่ 11 มกราคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กและเงินสวัสดิการ ให้กับบุตร ด.ต.สมชาย คงนิล สมาชิกสังกัด สภ.เมืองพังงา จว.พังงาวันที่ 11 มกราคม 2561 ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กและเงินสวัสดิการ ให้กับบุตร ด.ต.สมชาย คงนิล สมาชิกสังกัด สภ.เมืองพังงา จว.พังงา (1)
วันที่ 11 มกราคม 2561 ด.ต.อดุลย์ มะมิง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กและเงินสวัสดิการ ให้กับบุตร ด.ต.หญิง ศิริกุล ดวงจิตร์ สมาชิกสังกัด สภ.ทับปุด จว.พังงาวันที่ 11 มกราคม 2561 ด.ต.อดุลย์ มะมิง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กและเงินสวัสดิการ ให้กับบุตร ด.ต.หญิง ศิริกุล ดวงจิตร์ สมาชิกสังกัด สภ.ทับปุด จว.พังงา (1)
วันที่ 10 มกราคม 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวัน เด็กและเงินสวัสดิการ ห้กับเด็กพิเศษตามโครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัววันที่ 10 มกราคม 2561 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวัน เด็กและเงินสวัสดิการ ห้กับเด็กพิเศษตามโครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว (2)
วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 400,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.สมศักดิ์ ช่วยสงค์ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญวันที่ 10 มกราคม 2561 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 400,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.สมศักดิ์ ช่วยสงค์ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ (1)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 300,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.จรัส ศรีภาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 300,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.จรัส ศรีภา (3)
วันที่ 4 มกราคม 2561 ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองภายในระหว่างแผนกงาน สภ.ตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ให้กับ พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ศรีทอง สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงาวันที่ 4 มกราคม 2561 ด.ต.ปรีชา ตันเจริญรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองภายในระหว่างแผนกงาน สภ.ตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ให้กับ พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ศรีทอง สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา (6)
ส.ต.ต.ธรรมรัตน์ อัครเศรษฐบุตร์ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ ผกก. และข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะยาว จว.พังงา รวมทั้งมอบชุดกาแฟและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของ สภ.เกาะยาว จว.พังงาส.ต.ต.ธรรมรัตน์ อัครเศรษฐบุตร์ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ ผกก. และข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะยาว จว.พังงา รวมทั้งมอบชุดกาแฟและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของ สภ.เกาะยาว จว.พังงา (3)
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ซึ่งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของ ภ.จว.พังงาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดกาแฟและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ซึ่งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของ ภ.จว.พังงา (14)
ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ผบก.ภ.จว.พังงา, สหกรณ์จังหวัดพังงา, หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา, ผกก. และ สวญ. ในสังกัด ภ.จว.พังงา รวมทั้ง สว.งานงบประมาณและการเงิน, สารวัตรงานธุรการและกำลังพล, สารวัตรงานคดีและวิตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ผบก.ภ.จว.พังงา, สหกรณ์จังหวัดพังงา, หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา, ผกก. และ สวญ. ในสังกัด ภ.จว.พังงา รวมทั้ง สว.งานงบประมาณและการเงิน, สารวัตรงานธุรการและกำลังพล, สารวัตรงานคดีและวิ (18)
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประธานกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบของขวัญเพื่อใช้ในการจับ ฉลากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน 500 บาท โดยมีคุณครู ปริณา เกื้อชู เป็นผู้รับมอบวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประธานกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบของขวัญเพื่อใช้ในการจับ ฉลากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน 500 บาท โดยมีคุณครู ปริณา เกื้อชู เป็นผู้รับมอบ (1)
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 นางสาวสุกัญญา กาหลง และ นางสาววาสนา ใจตรง เจ้าหน้าที่สกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมงานธุรการในสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 นางสาวสุกัญญา กาหลง และ นางสาววาสนา ใจตรง เจ้าหน้าที่สกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมงานธุรการในสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร "งานสารบรรณอย่างมืออาชีพ" ณ โรงแรมเมอริไทม์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (5)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 300,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.อาภรณ์ รัตนวิโรจน์ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ภ.จว.พังงา ซึ่งเสียชีวิตวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 300,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.อาภรณ์ รัตนวิโรจน์ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ภ.จว.พังงา ซึ่งเสียชีวิต (3)
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริการส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริการส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม (54)
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ณ อาคารกองฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร (7)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  (5)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (10)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดและทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 300,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ท.สวิศฏ์ จันทร์เรือง สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ บ้านเลขที่ 28/2 ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดและทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 300,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ท.สวิศฏ์ จันทร์เรือง สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ณ บ้านเลขที่ 28/2 ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (6)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ด.ต.พิมล เสือแสง สมาชิกสังกัด สภ.คุระบุรี จว.พังงาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย ด.ต.พิมล เสือแสง สมาชิกสังกัด สภ.คุระบุรี จว.พังงา (5)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กรรมการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพยตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อจาย พลสวัสดิ์ บิดา ร.ต.อ.บรรจบ พลสวัสดิ์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า ซึ่ง เสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ วัดย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กรรมการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพยตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อจาย พลสวัสดิ์ บิดา ร.ต.อ.บรรจบ พลสวัสดิ์ สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า ซึ่ง เสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ วัดย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (3)
วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ บ้านเอื้อพรวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ บ้านเอื้อพร (30)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (20)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (10)
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง "ปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0" ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (10)
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจ มีการมอบทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จำนวน 5,000 บาท ผกก.สภ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 4,000 บาท ตัวแทนสมาชิก จำนวน 2,000 บาท ...วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจ มีการมอบทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จำนวน 5,000 บาท ผกก.สภ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 4,000 บาท ตัวแทนสมาชิก จำนวน 2,000 บาท ... (10)
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจให้กับ พ.ต.อ จรัส เจริญกุล ผกก.สภ.กะปง จว.พังงา เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ...วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจให้กับ พ.ต.อ จรัส เจริญกุล ผกก.สภ.กะปง จว.พังงา เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ... (10)
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ด.ต.ภาณุมาส ไชยรัก กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ พ.ต.ท.วีระศักดิ์  ศรีทอง สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ด.ต.ภาณุมาส ไชยรัก กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ศรีทอง สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด (5)
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับ สนุนการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงาวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับ สนุนการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา (9)
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจ จำนวน 5,000 บาท และได้สมทบเพิ่ม จำนวน 2,000 บาท รวม 7,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ด.ต.ประสิทธิ์ วังบุญคง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจ จำนวน 5,000 บาท และได้สมทบเพิ่ม จำนวน 2,000 บาท รวม 7,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา  (1)
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจ จำนวน 5,000 บาท ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดพังงา โดยมี พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นผู้รับมอบวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันตำรวจ จำนวน 5,000 บาท ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดพังงา โดยมี พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นผู้รับมอบ (1)
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการ และ ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2560วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการ และ ด.ต.พูลสุข สิทธิศิลป์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2560 (3)
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 และมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ประเภท 7 คน)วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 และมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ประเภท 7 คน) (4)
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่พยอม มาชู มารดาของ ร.ต.ท.จักรภพ มาชู สมาชิกสังกัด สภ.กะปง จว.พังงาวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่พยอม มาชู มารดาของ ร.ต.ท.จักรภพ มาชู สมาชิกสังกัด สภ.กะปง จว.พังงา (4)
วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานครวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (15)
วันที่ 25 กันยายน 2560 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กับ พ.ต.ท.ชาติศักดิ์ คุณล้าน สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ซึ่งเจ็บป่วย และ ด.ต.สุทธิพงษ์ ศรีลิขิต สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ซึ่งได้รับบาดเจ็บวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กับ พ.ต.ท.ชาติศักดิ์ คุณล้าน สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ซึ่งเจ็บป่วย และ ด.ต.สุทธิพงษ์ ศรีลิขิต สมาชิกสังกัด กก.สส.ภ.จว.พังงา ซึ่งได้รับบาดเจ็บ (4)
วันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ด.ต.สถิตย์ สาทะกิจ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (5)
วันที่ 19 กันยายน 2560 ประธานกรรมการ, เลขานุการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด รับการตรวจของคณะทำงานตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 19 กันยายน 2560 ประธานกรรมการ, เลขานุการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด รับการตรวจของคณะทำงานตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (5)
วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้จัดการ, ผู้ตรวจสอบกิจการและตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2560 และร่วมปลูกดอกดาวเรืองประดับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 15 กันยายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้จัดการ, ผู้ตรวจสอบกิจการและตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2560 และร่วมปลูกดอกดาวเรืองประดับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (12)
วันที่ 11 กันยายน 2560 ประธานกรรมการ, เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่ผ่อง หนูชู มารดาของ พ.ต.ต.ปรีชา หนูชูวันที่ 11 กันยายน 2560 ประธานกรรมการ, เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณแม่ผ่อง หนูชู มารดาของ พ.ต.ต.ปรีชา หนูชู (5)
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่คุณพ่อฉลอง นวลจริง บิดา พ.ต.ท.ฉัตรชัย นวลจริง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัดวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่คุณพ่อฉลอง นวลจริง บิดา พ.ต.ท.ฉัตรชัย นวลจริง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด (2)
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงาวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (7)
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร พ.ศ. 2560 รุ่น 7 เพื่อไว้สักการบูชาและประดิษฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร พ.ศ. 2560 รุ่น 7 เพื่อไว้สักการบูชาและประดิษฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (5)
วันที่ 25 ก.ค. 2560 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560วันที่ 25 ก.ค. 2560 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (5)
วันที่ 22 ก.ค. 2560 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมเสวนาปัญหาสหกรณ์ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานีวันที่ 22 ก.ค. 2560 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมเสวนาปัญหาสหกรณ์ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี (7)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสรรเสริญ คงแก้ว บิดา ด.ต.สุริยัน คงแก้ว สมาชิกสังกัด สภ.เมืองพังงา จว.พังงาวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อสรรเสริญ คงแก้ว บิดา ด.ต.สุริยัน คงแก้ว สมาชิกสังกัด สภ.เมืองพังงา จว.พังงา (5)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นายประยูร นิพันธ์ศรี บิดา ด.ต.บุญเลิศ นิพันธ์ศรี สมาชิกสังกัด สภ.กะปง จว.พังงา ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 4 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย นายประยูร นิพันธ์ศรี บิดา ด.ต.บุญเลิศ นิพันธ์ศรี สมาชิกสังกัด สภ.กะปง จว.พังงา ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 4 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรม (4)
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการนิเทศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการนิเทศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (10)
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "Service mind เพื่องานสหกรณ์" ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (10)
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ด.ต.รณชต ทิพย์แก้ว สมาชิกสังกัด สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ด.ต.รณชต ทิพย์แก้ว สมาชิกสังกัด สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (1)
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สังกัด สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา เป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับ ด.ต.อุปกิจ จินา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ด.ต.วิโรจน์ สังข์ทอง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สังกัด สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา เป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับ ด.ต.อุปกิจ จินา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (1)
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ชุดที่ 41 ประชุมประจำเดือน ครั้้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดยมีผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ชุดที่ 41 ประชุมประจำเดือน ครั้้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดยมีผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุม (7)
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ด.ต.ภาณุมาส ไชยรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สังกัด สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่คุณพ่อวิเชียร ศรีถัด บิดา ด.ต.โชคดี ศรีถัด สมาชิกสังกัด สภ.เขาหลักวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ด.ต.ภาณุมาส ไชยรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สังกัด สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่คุณพ่อวิเชียร ศรีถัด บิดา ด.ต.โชคดี ศรีถัด สมาชิกสังกัด สภ.เขาหลัก (3)
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (15)
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนในงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนในงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" (10)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรมของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 775,568 บาท ให้กับทายาท ด.ต.ชูศักดิ์ บุญรมย์ สมาชิกสังกัด สภ.ท้ายเหมืองวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรมของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 775,568 บาท ให้กับทายาท ด.ต.ชูศักดิ์ บุญรมย์ สมาชิกสังกัด สภ.ท้ายเหมือง (1)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ร.ต.อ.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.ทวีศักดิ์ โกสินธพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงาวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ร.ต.อ.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.ทวีศักดิ์ โกสินธพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา (1)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ "ทิศทางสหกรณ์ หลังการปฏิรูปในอนาคต" ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า (ใหม่) ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (6)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (10)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ คุณแม่เย็นจิตร์ จิตรัตน์ มารดาคุณอุทัยวรรณ รอดสุด สมาชิกสมทบ และเป็นมารดาของคู่สมรส ร.ต.ท.สันต์ รอดสุด สมาชิก/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ คุณแม่เย็นจิตร์ จิตรัตน์ มารดาคุณอุทัยวรรณ รอดสุด สมาชิกสมทบ และเป็นมารดาของคู่สมรส ร.ต.ท.สันต์ รอดสุด สมาชิก/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (4)
วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 8 จำกัด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 8 จำกัด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (25)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด และรับฟังบรรยายสรุป ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานีวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด และรับฟังบรรยายสรุป ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี (15)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบชุดฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ยู-17 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นบุตรหลานข้าราชการตำรวจพังงา จำนวน 40 ชุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบชุดฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ยู-17 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นบุตรหลานข้าราชการตำรวจพังงา จำนวน 40 ชุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา (5)
วันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (6)
วันที่ 18 เม.ย. 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทิม แก้วจันทร์ มารดาของ ร.ต.ท.ละมุล แก้วจันทร์ รอง.สว.(ป) สภ.กะปง จว.พังงาวันที่ 18 เม.ย. 2560 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทิม แก้วจันทร์ มารดาของ ร.ต.ท.ละมุล แก้วจันทร์ รอง.สว.(ป) สภ.กะปง จว.พังงา (3)
วันที่ 7 - 8 เมษายน 2560 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯวันที่ 7 - 8 เมษายน 2560 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (6)
วันที่ 25 มีนาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก และโครงการพบปะสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาวันที่ 25 มีนาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก และโครงการพบปะสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (30)
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (7)
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลภายใน ภ.8 จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.เขาหลัก จว.พังงา โดยมี พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.เขาหลัก จว.พังงา เป็นผู้รับมอบวันที่ 21 มีนาคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลภายใน ภ.8 จำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภ.เขาหลัก จว.พังงา โดยมี พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.เขาหลัก จว.พังงา เป็นผู้รับมอบ (1)
วันที่ 1 มีนาคม 2560 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย รายละ 3,000 บาท ให้แก่ พ.ต.ต.เอกชัย สุทธิพิทักษ์ สมาชิกสังกัด สภ.เกาะยาว และ ร.ต.ท.จิราพร พรมทอง สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่าวันที่ 1 มีนาคม 2560 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย รายละ 3,000 บาท ให้แก่ พ.ต.ต.เอกชัย สุทธิพิทักษ์ สมาชิกสังกัด สภ.เกาะยาว และ ร.ต.ท.จิราพร พรมทอง สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า (3)
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด.ต.วงกฎ ชาญภักดี ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะตั้งจุดตรวจวันที่ 1 มีนาคม 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด.ต.วงกฎ ชาญภักดี ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะตั้งจุดตรวจ (1)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ของจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 ณ วัดประชุมโยธี และศาลาเขาช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ของจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 ณ วัดประชุมโยธี และศาลาเขาช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (15)
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ด.ต.หญิงสุพิทย์ หมอยา และ จ.ส.ต.หญิงพิอำภรณ์ เชาว์ภาษี ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ด.ต.หญิงสุพิทย์ หมอยา และ จ.ส.ต.หญิงพิอำภรณ์ เชาว์ภาษี ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (8)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วพรหมผกก.สภ.เมืองพังงา และคณะ มอบพวงหรีดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับภรรยา พ.ต.ท.เจนภพ บุตรกินรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพังงา ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานครวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วพรหมผกก.สภ.เมืองพังงา และคณะ มอบพวงหรีดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับภรรยา พ.ต.ท.เจนภพ บุตรกินรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพังงา ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (2)
วันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา (3)
วันที่ 23 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัดมอบพวงหรีดและทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกให้กับทายาท ร.ต.ต.พัฒน์จิระ แก้วประสพ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดมาตุคุณาราม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาวันที่ 23 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัดมอบพวงหรีดและทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกให้กับทายาท ร.ต.ต.พัฒน์จิระ แก้วประสพ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดมาตุคุณาราม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (7)
วันที่ 11 มกราคม 2560 ประธานกรรมการ, ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบปลากระป๋อง จำนวน 200 กระป๋อง ให้กับสหกรณ์จังหวัดพังงาเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันที่ 11 มกราคม 2560 ประธานกรรมการ, ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบปลากระป๋อง จำนวน 200 กระป๋อง ให้กับสหกรณ์จังหวัดพังงาเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (1)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับบิดาของ จ.ส.ต. วิรัตน์ ขุนรัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ด.ต.มนิต สะมะบุบ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับบิดาของ จ.ส.ต. วิรัตน์ ขุนรัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช (2)
วันที่ 14 มกราคม 2560 ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล และ ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมนา ลักษณะการดำเนินคดีต่างๆ สำหรับกิจการสหกรณ์และเขียนคำร้องเบื้องต้นด้วยตนเอง ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 14 มกราคม 2560 ร.ต.ท.นิกร แท่นประมูล และ ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมนา ลักษณะการดำเนินคดีต่างๆ สำหรับกิจการสหกรณ์และเขียนคำร้องเบื้องต้นด้วยตนเอง ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (2)
วันที่ 13 ม.ค. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือศพสมาชิก จำนวน 200,00 บาท ให้กับทายาท ด.ต.ชรินทร์ ทองสุวรรณ ผบหมู่ (ป.) สภ.ตลาดใหญ่วันที่ 13 ม.ค. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือศพสมาชิก จำนวน 200,00 บาท ให้กับทายาท ด.ต.ชรินทร์ ทองสุวรรณ ผบหมู่ (ป.) สภ.ตลาดใหญ่ (4)
คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าปีใหม่ให้ ผบก.ภ.จว.พังงา, หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา, สหกรณ์จังหวัดพังงา, ผกก., สวญ.และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พังงาคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าปีใหม่ให้ ผบก.ภ.จว.พังงา, หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา, สหกรณ์จังหวัดพังงา, ผกก., สวญ.และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พังงา (15)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบ conference เกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบ conference เกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 (5)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ แห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ แห่งชาติ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (5)
เมื่อวันที่ 21 - 23 ธ.ค. 2559 นางสาวนฤมล เจริญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 - 23 ธ.ค. 2559 นางสาวนฤมล เจริญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเงินการบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์" ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (7)
เมื่อวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (กรรมการใหม่)" ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา (7)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด (10)
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยคุณแม่ สมจิตร สรรเสริญ มารดาด.ต.ประจวบ สรรเสริญ ผบ.หมู่. (จร.) สภ.โคกกลอย ณ วัดมงคลสุทธาวาส (วัดลุ่ม) อ.เมือง จ.พังงาเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยคุณแม่ สมจิตร สรรเสริญ มารดาด.ต.ประจวบ สรรเสริญ ผบ.หมู่. (จร.) สภ.โคกกลอย ณ วัดมงคลสุทธาวาส (วัดลุ่ม) อ.เมือง จ.พังงา (3)
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ประธานกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัดเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ประธานกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด (6)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (20)
ด.ต.หญิง สุพิทย์ หมอยา และ จ.ส.ต.หญิง พิอำภรณ์ เชาว์ภาษี ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ด.ต.หญิง สุพิทย์ หมอยา และ จ.ส.ต.หญิง พิอำภรณ์ เชาว์ภาษี ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (6)
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2559 รองประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2559 รองประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (6)
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 (7)
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) โดยมี พ.ต.อ.บุญทวี โตรักษารรท.ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้) โดยมี พ.ต.อ.บุญทวี โตรักษารรท.ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานในพิธี (7)
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2559 ประธานกรรมการ เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท ด.ต.อารมย์ กระแสร์ สมาชิกสังกัดบำนาญ ณ วัดถ้ำตาปาน อ.เมือง จ.พังงาเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2559 ประธานกรรมการ เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท ด.ต.อารมย์ กระแสร์ สมาชิกสังกัดบำนาญ ณ วัดถ้ำตาปาน อ.เมือง จ.พังงา (4)
เมื่อวันที่ 23 และ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ นางสมทรง วราธิกุล มารดา ด.ต.ชัยณรงค์ วราธิกุล สมาชิกสังกัด สภ.ตลาดใหญ่ ณ วัดศรีนิคม(วัดหัวสะพาน) จ.พังงาเมื่อวันที่ 23 และ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ นางสมทรง วราธิกุล มารดา ด.ต.ชัยณรงค์ วราธิกุล สมาชิกสังกัด สภ.ตลาดใหญ่ ณ วัดศรีนิคม(วัดหัวสะพาน) จ.พังงา (5)
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกิจกรรมวันตำรวจประจำปี 2559 โดยการมอบทุนการศึกษาทำบุญเลี้ยงพระและรับมอบประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่ตำรวจ ประจำปี 2559 จาก พ.ต.อ.ทวี โตรักษา รรท.ผบก.ภ.จว.พังงาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกิจกรรมวันตำรวจประจำปี 2559 โดยการมอบทุนการศึกษาทำบุญเลี้ยงพระและรับมอบประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่ตำรวจ ประจำปี 2559 จาก พ.ต.อ.ทวี โตรักษา รรท.ผบก.ภ.จว.พังงา (20)
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและมอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท ร.ต.ต.ขำ ศุภนาม สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ณ วัดลำวะ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและมอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท ร.ต.ต.ขำ ศุภนาม สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ณ วัดลำวะ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (4)
งามสัมมนาโครงการเชื่่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้งามสัมมนาโครงการเชื่่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (20)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา (4)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน สภ.คุระบุรี จำนวน 5,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.สัญญา ประกอบผล ผกก.สภ.คุระบุรี เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ด.ต.เสน่ห์ ศรีแก้ว รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน สภ.คุระบุรี จำนวน 5,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.สัญญา ประกอบผล ผกก.สภ.คุระบุรี เป็นผู้รับมอบ (1)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบุตร ด.ต.ชำนาญ เนตรรุ่ง สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ณ วัดประพาสประจิมเขต ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบุตร ด.ต.ชำนาญ เนตรรุ่ง สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ณ วัดประพาสประจิมเขต ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา (2)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา ด.ต.บุญเลิศ นิพันธ์ศรี สมาชิก สังกัด สภ.กะปง จว.พังงา ณ วัดโบสต์ ต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา ด.ต.บุญเลิศ นิพันธ์ศรี สมาชิก สังกัด สภ.กะปง จว.พังงา ณ วัดโบสต์ ต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช (4)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มาเยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดยมีประธานกรรมการ เหรัญญิก และผู้จัดการเป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มาเยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด โดยมีประธานกรรมการ เหรัญญิก และผู้จัดการเป็นตัวแทนรับมอบ (1)
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และข้าราชการตำรวจ สภ.กะปง จว.พังงา มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดา พ.ต.ท.ชัยพจน์ เหล่าปทุมวิโรจน์ สมาชิกสังกัด สภ.กะปง จว.พังงา ณ วัดโฆษิตวิหาร เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559 ด.ต.สมพร วงษ์กันยา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และข้าราชการตำรวจ สภ.กะปง จว.พังงา มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดา พ.ต.ท.ชัยพจน์ เหล่าปทุมวิโรจน์ สมาชิกสังกัด สภ.กะปง จว.พังงา ณ วัดโฆษิตวิหาร  (2)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (4)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559/2560 ณ ห้องตะปู โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559/2560 ณ ห้องตะปู โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา (2)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับครอบครัว ด.ต.ชูศักดิ์ บุญรมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับครอบครัว ด.ต.ชูศักดิ์ บุญรมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (4)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.ประดับ บุญทอย สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับครอบครัว ร.ต.ต.ประดับ บุญทอย สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ (6)
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ให้กับ สภ.เขาหลัก จว.พังงาเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ให้กับ สภ.เขาหลัก จว.พังงา (1)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด.ต.มนิต สะมะบุบ และ ด.ต.ภาณุมาส ไชยรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.ประทีป จันทรุพันธ์ สมาชิกสังกัด สภ.เขาหลัก จว.พังงา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด.ต.มนิต สะมะบุบ และ ด.ต.ภาณุมาส ไชยรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.ประทีป จันทรุพันธ์ สมาชิกสังกัด สภ.เขาหลัก จว.พังงา  (1)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ให้กับ สภ.ทับปุด จว.พังงา จำนวน 5,000 บาทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ให้กับ สภ.ทับปุด จว.พังงา จำนวน 5,000 บาท (2)
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยม  ด.ต.สุคนธ์ อ้นเพ็ชร์ สมาชิกสังกัด สภ.ทับปุด จว.พังงา ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าเยี่ยม ด.ต.สุคนธ์ อ้นเพ็ชร์ สมาชิกสังกัด สภ.ทับปุด จว.พังงา ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (2)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และข้าราชการ สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา ร่วมใจปลูกป่า ในกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด และข้าราชการ สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา ร่วมใจปลูกป่า ในกิจกรรม "1 จังหวัด 1 ความดี ทำดีเพื่อแม่" ณ วัดหนองจันทร์ หมู่ 2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (5)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต (6)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องในวันเปิดที่ทำการใหม่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ เหรัญญิกและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องในวันเปิดที่ทำการใหม่ (5)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พบปะสมาชิก โดยมี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมภูงา  อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้ จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พบปะสมาชิก โดยมี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (12)
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรีเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (10)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวลงนามความร่วมมือและสัมมนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวลงนามความร่วมมือและสัมมนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (3)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.(หญิง) วสิษฐ์ทยา ขวัญหวาน สมาชิกบำนาญ และมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 150,000 บาท ให้กับทายาท ณ วัดนิกรวราราม(ย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมมอบพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.(หญิง) วสิษฐ์ทยา ขวัญหวาน สมาชิกบำนาญ และมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 150,000 บาท ให้กับทายาท ณ วัดนิกรวราราม(ย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (4)
10 พ.ค. 2559 ประธานกรรมการ,เหรัญญิก,กรรมการ,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์,ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท ร.ต.ต.บุญเลิศ รัตนกิตติ อดีต ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพังงา จ.พังงา 10 พ.ค. 2559 ประธานกรรมการ,เหรัญญิก,กรรมการ,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์,ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท ร.ต.ต.บุญเลิศ รัตนกิตติ อดีต ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพังงา จ.พังงา  (4)
ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ,เหรัญญิก,กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเมอริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ,เหรัญญิก,กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเมอริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (8)
วันที่ 1 เมษายน 2559 ด.ต.รัชพล ทวีนันท์ กรรมการ สังกัด สภ.ท้ายเหมือง เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับครอบครัวของ ร.ต.ต.สมพงษ์ จวบความสุข สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญวันที่ 1 เมษายน 2559 ด.ต.รัชพล ทวีนันท์ กรรมการ สังกัด สภ.ท้ายเหมือง เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดและเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับครอบครัวของ ร.ต.ต.สมพงษ์ จวบความสุข สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ (2)
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ประธานกรรมการ, เลขานุการ, เหรัญญิก และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงพรีดแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.ภาสกร สังข์ทอง สมาชิก สังกัด กก.สส. ภ.จว.พังงา ณ บ้านเลขที่ 70/25 หมู่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงาวันที่ 29 มีนาคม 2559 ประธานกรรมการ, เลขานุการ, เหรัญญิก และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงพรีดแสดงความไว้อาลัยมารดา ด.ต.ภาสกร สังข์ทอง สมาชิก สังกัด กก.สส. ภ.จว.พังงา ณ บ้านเลขที่ 70/25 หมู่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา (2)
วันที่ 25 มีนาคม 2559  ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการ สภ.ตะกั่วป่า  เป็นตัวแทนวางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยคุณแม่ขิด คงสกุล  มารดาของ ร.ต.ต.สมชาย  คงสกุล สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า วันที่ 25 มีนาคม 2559 ร.ต.ท.ถาวร เรืองรักษ์ กรรมการ สภ.ตะกั่วป่า เป็นตัวแทนวางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยคุณแม่ขิด คงสกุล มารดาของ ร.ต.ต.สมชาย คงสกุล สมาชิกสังกัด สภ.ตะกั่วป่า  (2)
วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงาวันที่ 23 มีนาคม 2559 ประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา (4)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (6)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศาลาเขาช้าง จังหวัดพังงาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศาลาเขาช้าง จังหวัดพังงา (12)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (14)
29 ม.ค. 2559 ด.ต.เกรียงไกร คงสุข กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่29 ม.ค. 2559 ด.ต.เกรียงไกร คงสุข กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่ (5)
วันที่ 22 มกราคม 2559 ร.ต.ท.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอมรบผู้บริหาร วันที่ 22 มกราคม 2559 ร.ต.ท.คณพศ หนูขาว รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอมรบผู้บริหาร "รอบรู้กฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือนและค่าตอบแทน" รุ่น 2 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (3)
วันที่ 13 มกราคม 2559 ดาบตำรวจอนันต์ สืบบุตร กรรมการสถานีตำรวจภูธรกะปง เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ ด.ต.ประทีป โชติกะ (ข้าราชการบำนาญ) สภ.กะปงวันที่ 13 มกราคม 2559 ดาบตำรวจอนันต์ สืบบุตร กรรมการสถานีตำรวจภูธรกะปง เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ ด.ต.ประทีป โชติกะ (ข้าราชการบำนาญ) สภ.กะปง (1)
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงาวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา (15)